×

Tämä on käyttäjän Elina Kuokkanen suunnitelma. Osa kurssia TVT-ops.

Esityksen tekeminen - ohjeet GoogleSlide

Opiskelijan ohje

Tehdään esitys / esitelmä. Hyviä aiheita ovat esimerkiksi maat, luonnonilmiöt ja eläimet. 
Esitysohjelmistoja ovat esimerkiksi O365 PowerPoint, Google Slides, Prezi ja Keynote.
Alla on itseopiskelumateriaalia Prezin ja Power pointin käyttöön.

Osaat perusasiat esityksestä

Harjoitukset oppitunneille

 

  Yleisesittely (englannin kielinen)

  

 

 

 

Kurssin tavoitteet

Tähän kirjataan vielä suunnitelman tavoitteet

Alakoulujen TVT opetussuunintelma löytyy kokonaisuudessaan linkistä, alakoulujen TVT-ops