×
Antti Ikonen
Kurssi: TVT-ops
3 oppituntia
Luokka-aste
1.-6. luokka
Oppiaineet
IT
Hakusanat
käsityö atk 3d-tulostus

6lk - Valmistan 3D-tulostimella kynätelineen

Suunnittelu

  • Suunnittele paperille kynätelineesi malli. Suunnitelmastasi tulisi selvitä ainakin seuraavat asiat:
    - Kuinka monelle kynälle teline on?
    - Kynän halkaisija? (perinteinen lyijykynä on noin 8mm halkaisijaltaan)
    - Kynätelineen mitat.

    Piirrä 3D-malli.

 

Esimerkki 1 

Tässä esimerkissä suunnitellaan aluksi yhdelle kynälle paikka. Yhden kynän peruspalikan muodostaa oikealta perusmuodoista "Basic Shapes" valittu "Box"-muoto, jonka pohjan mitoiksi on määritelty 10mm x 10mm. Korkeutta muodolla on 15mm.

Voit venyttää hiirellä kappaletta haluamasi kokoiseksi. Tarkimman lopputuloksen saat painamalla muodon reunoissa olevia valkoisia laatikoita ja syöttämällä niihin näppäimistöltä tarkat arvot. 

 

Kynälle suunnitellaan "Cylinder"-muodosta paikka. Tee kappaleesta reikä (Hole). Esimerkkisylinterin pohjan mitat ovat 8mm x 8mm. Korkeutta sylinterillä on yhtä paljon kuin kiinteällä peruspalikalla eli 15mm.

Sylinteri viedään sisälle peruspalikkaan. Molemmat muodot valitaan joko "lassoamalla" ne hiirellä tai pitämällä shift-näppäintä pohjassa ja napauttamalla molempia muotoja hiiren vasemmalla painikkeella.

Seuraavaksi painetaan "Shapes"-laatikon yläpuolelta löytyvää tasauspainiketta "Align". Muotojen viereen ilmestyvistä mustista palloista klikataan keskimmäisiä. Sylinterin pitäisi sijaita nyt tarkasti keskellä peruspalikkaa.

Kun sylinteri on keskellä peruspalikkaa, painetaan "Align"-painikkeen vasemmalla puolella sijaitsevaa "Group"-painiketta. Peruspalikasta ja sylinteristä tulee yksi kappale. Molempien kappaleiden tulee olla valittuna, kun "Group"-painiketta klikataan. Kappaleet saa tarvittaessa erilleen painamalla "Ungroup"-painiketta. 

 

Peruspalikan valmistuttua työ helpottuu. Valitaan peruspalikka ja painetaan ylhäältä vasemmalta kopiointi-painiketta (Copy). Sen jälkeen painetaan vierestä löytyvää liitä-painiketta (Paste). Työpöydälle ilmestyy tarkka kopio peruspalikasta.

Näppäinoikotiet kopioinnille on Control + C ja liittämiselle Control + V.

Peruspalikoita kopioidaan tarvittava määrä, jonka jälkeen ne liitetään (Group) toisiinsa.

Mieti, miten pääset vähimmällä vaivalla - voisiko peruspalikoista yhdistää aluksi vaikka kolmen palikan kokonaisuuden, jota kopioimalla säästäisi aikaa? 

Työlle voi suunnitella pohjan. Esimerkissä pohja on tehty "Box"-muodosta, joka on 2mm korkea. Pohjasta on tehty myös 2mm leveämpi ja syvempi kuin kynätelineestä. Aseta peruspalikka raahaamalla pohjan päälle.

Kynätelineeseen voi suunnitella myös tekstiä. Esimerkissä teksti on muutettu reiäksi (Hole). Tarkoituksena on upottaa teksti kynätelineen kylkiin noin 2mm syvyyteen. 

Muista, että työn sivuihin tehtävät upotukset ja erityisesti reiät voivat olla hankalia 3D-tulostimelle.  

 

Esimerkki 2

Suunnitelmassa 75mm x 75mm x 7mm sylinteri.

 

Sylinterin keskelle tulee 50mm x 50mm x 4mm reikä, joka nostetaan 3mm pohjatasosta ylös. Reikä on helppo kohdistaa sylinterin keskelle "Align"-toiminnolla.

 

Kyniä varten suunnitellaan 13mm x 13mm x 5mm sylinteri, jonka keskelle tulee 9mm x 9mm x 13mm sylinterin muotoinen reikä. Kyniä varten suunniteltu pikkusylinteri nostetaan yhtä millimetriä vaille ison sylinterin korkeudelle.

 

Voit tehdä pikkusylintereihin yksityiskohtia esimerkiksi kallistamalla niitä hieman. Pieni sylinteri valitaan yhdessä reikämuodon kanssa ja kallistetaan kuvan esimerkin mukaisesti.

Kopioi valmiista sylinterimallista tarvitsemasi määrä kopioita ja aseta ne paikalleen. (CTRL+C kopioi ja CTRL+V liittää)

 

Saat vaihtelua, kun teet "pikkusylintereistä" eri korkuisia. Tee sylintereistä riittävän korkeita, jotta kynät pysyvät niissä!

 

Koristele työsi esimerkiksi upotuksin tai kaiverruksin. Kuvan kaiverrukset on tehty "ring"-muodosta muokkaamalla.

 

 

Tarkista työsi vielä ennen tulostusta. Esimerkkityön sylinterit tehtiin korkeammiksi, jotta kynät pysyisivät niissä paremmin.

 

Esimerkki oppilaan tekemästä työstä

 

 

 

 

Oppilaiden teknologiataitokartta pohjautuu