×
Antti Ikonen
Kurssi: TVT-ops
1 oppitunti
Luokka-aste
1.-6. luokka
Oppiaineet
IT
Hakusanat
tunnukset

4-5lk - Teen muistiinpanoja TeamDriveen

Googlen TeamDrivessa on oppilaille yhteinen alue

  • tänne voit lisätä muiden katsottavaksi ja käytettäväksi esim.
    • koetta varten tehtyjä muistiinpanoja
    • yhteisten projektien tuotoksia
    • tietoja esim. läksyistä tai muista muistettavista asioista
    • yhteisesti päätettävien asioiden pöytäkirjoja

Oppilaiden teknologiataitokartta pohjautuu