×
Janne Korsimo
Kurssi: TVT-ops
2 oppituntia
Luokka-aste
1.-6. luokka
Oppiaineet
IT
Hakusanat
geogebra suora jana

7lk: Geogebra2

Kulman mittaus

 1. Piirrä koordinaatistoon pisteet A=(2,-1), B=(1,5) ja C=(-1,-3).
 2. Piirrä puolisuorat AB ja AC.
 3. Määritä puolisuorien välinen kulma Kulma-työkalulla. Muista pisteiden oikea järjestys.
 4. Avaa kulman asetukset ja tee seuraavat muutokset:
  • Kulman väriksi punainen
  • Asteluku näytetään yhden desimaalin tarkkuudella

Palautus:

 1. Avaa Word ja tallenna tiedosto omaan Onedriveen, muista valita tiedostolle sopiva nimi.
 2. Ota kuvakaappaus Geogebrassa tekemästäsi tehtävästä ja liitä se Wordiin.
 3. Huom. Älä sulje wordia, kaikkien tehtävien kuvakaappaukset liitetään samaan Wordiin

Tehtävä:

 1. Piirrä koordinaatistoon pisteet A=(1,2), B=(4,5) ja C=(-1,3).

 2. Kuinka suuri on kulma CBA? Ilmoita vastaus yhden desimaalin tarkkuudella.

 3. Piirrä kuvaan puolisuora AC.

 4. Missä pisteessä puolisuora leikkaa y-akselin? Määritä leikkauspiste käyttämällä leikkauspiste-työkalua.

Palautus:

Ota kuvakaappaus ja liitä se Wordiin

Tehtävä: Kulman puolittaminen

 1. Piirrä koordinaatistoon pisteet A=(3,1)ja B=(-2,-1).

 2. Työkalujen Mittaukset alta löydät Kulma: koko annetaan-työkalun. (Jos se ei näy, siirry työkalulistan alareunaan ja paina LISÄÄ.)

 3. Lisää kuvaan 56 asteen kulma.

 4. Lisää kulmalle kyljiksi puolisuorat.

 5. Työkaluista löydät Luo väliotsikon alta Kulmanpuolittaja-työkalun. Puolita äsken luomasi kulma sillä valitsemalla vuorotellen kulman kyljet hiirellä.

 6. Määritä vielä näin syntyneiden kahden kulman astelukujen suuruudet.

Palautus:

Ota kuvakaappaus ja liitä se Wordiin

Tehtävä: Vieruskulmat ja ristikulmat

 1. Piirrä koordinaatistoon suora, joka kulkee origon ja pisteen A=(2,2) kautta. Nimeä origon piste kirjaimella O.
 2. Piirrä suora, joka kulkee pisteiden C=(-2,2), ja D=(3,-1) kautta.
 3. Määritä suorien leikkauspiste ja nimeä se kirjaimella E.
 4. Kuinka suuri on kulman DEA ristikulman suuruus?
 5. Kuinka suuri on kulman CEO vieruskulman suuruus?

Palautus:

Ota kuvakaappaus ja liitä se Wordiin

Tehtävä: Yhdensuuntaiset suorat

 1.  Piirrä koordinaatistoon suora, joka kulkee pisteiden A=(3,1)ja B=(-2,-1) kautta.

 2. Piirrä suoralle sellainen yhdensuuntainen suora Yhdensuuntainen suora-työkalua hyväksi käyttäen, joka kulkee pisteen (4,5) kautta.

 3. Missä pisteessä uusi suora leikkaa y-akselin? (Käytä leikkauspisteen määrittämiseen Leikkauspiste-työkalua.)

Palautus:

 1. Ota kuvakaappaus ja liitä se Wordiin.
 2. Palauta Word -tiedosto lopuksi opettajan ilmoittamaan Teamsin tehtävään.

Tehtävä: Piste

 1. Piirrä pisteet A, B ja C siten, että ne eivät ole samalla suoralla.
 2. Piirrä
  1. Puolisuora CA.
  2. Jana BC.
  3. Pisteiden A ja B kautta kulkeva suora.
 3. Piirrä annettu määrä pisteitä ja tutki piirtämällä pisteitä yhdistäviä janoja. Kuinka monta erilaista janaa voit enintään piirtää, kun pisteitä on 3, 4 tai 5.

 4. Pisteet A=(1,4) ja B=(-1,-1) ovat neliön saman sivun kärkipisteitä. Mitkä ovat kahden muun kärkipisteen mahdolliset koordinaatit? Ratkaise piirtämällä.

 5. Merkitse koordinaatistoon pisteet A(-2,5), B(4,2), C(-2,-1) ja D(-5,2).

  Piirrä annetut kulmat ja ilmoita, onko kulma terävä, suora, tylppä vai kupera sekä kulman asteluku.

  • ABD
  • BCD
  • BAD
 6. Piirrä kolmio ABC siten, että kaikki kulmat ovat teräviä. Piirrä kolmion kaikille kulmille kulman puolittajat.
 7. Piirrä/mittaa
  1. Piirrä 76° kulma. Piirrä sille vieruskulma.
  2. Piirrä molemmille kulmille puolittajat.
  3. Mittaa kulman puolittajien välisen kulman suuruus
 8. Merkitse koordinaatistoon pisteet A(8,-4), B(8,3), C(-6,0) ja D(2,9). Piirrä janat AB ja CD. D(2,9). Missä kulmassa janojen keskinormaalit leikkaavat?

 9. Piirrä suora, joka kulkee pisteiden (1,2) ja (3,5) kautta. Piirrä suoralle normaali, joka kulkee pisteen (4,2) kautta. Mikä on normaalin ja suoran leikkauspisteen koordinaatti?

Palautus:

 1. Ota kuvakaappaus ja liitä se Wordiin.
 2. Palauta Word -tiedosto lopuksi opettajan ilmoittamaan Teamsin tehtävään.

 

Oppilaiden teknologiataitokartta pohjautuu