×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia TVT-ops.
Tutustutaan YleKioskin Timo Korven tuottamiin ilmastouutisiin. Katsotaan video ”Ilmastouutiset loppuu”.


Verkkosisältöjen kriittinen arviointi

Oppilaat arvioivat alustuksen videota ja täyttävät pareittain tai ryhmissä Verkkosisältöjen kriittisen arvioinnin työkalun kohdat 1–12.

Monisteen saat opettajalta. Tarvittaessa saat monisteen auki myös alla olevasat linkistä.

https://mediakasvatus.fi/materiaali/verkkosisaltojen-kriittisen-arvioinnin-tyokalu/


Lue blogiteksti https://nuorisoala.fi/blogit/nuorten-ilmastodelegaatti-blogissa/

Valitse jokin itseä koskettava ilmastonmuutokseen liittyvä ilmiö ja laadi siitä blogiteksti.

Blogtekstin tulee sisältää viittaus johonkin luotettavaan lähteeseen. Lähteiden löytämistä varten oppilaat voivat tutustua esim. seuraaviin:

Palauta blogiteksti opettajan ilmoittamaan palautuskanavaan.


Pohdi, miten YK:N mielipiteenvapausoikeus Suomessa ja naapurimaissamme toteutuu.

Kysele viideltä tuntemaltasi henkilöltä ovatko he kokeneet mielipiteen ilmaisun rajoittamista.

 

"Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta."

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 19. artikla


Oppilaiden teknologiataitokartta pohjautuu