×
Janne Korsimo
Kurssi: TVT-ops
1 oppitunti
Luokka-aste
1.-6. luokka
Oppiaineet
IT
Hakusanat
iot excel suodatus kaaviot csv

9lk - Excelharjoitus IOT datalla

Iot datan käsittely Excelissä

Seuraa alla olevia ohjeita. Video-ohjeet ovat alla samassa järjestyksessä

 1. Avaa Ruskon IOT data osoitteesta http://ruuvi.rusko.fi/d/05V6hoWgz/ruuvi-measurements?orgId=1&refresh=1s
 2. Lataa sieltä esim lämpötilan CSV tiedosto omalle koneelle. Huom
  1. Valitse ensin aikaväliksi esim Last 30 days
  2. Muuta webbisivun Export kohdan Date Time Format laatikkoon DD.MM.YYYY HH:mm
 3. Avaa tiedosto Excelissä. Muuta pisteet pilkuiksi Korvaa toiminnolla
 4. Aseta Suodatus. Suodata näkyviin yhden koulun data. Voit myös suodattaa halaumasi kuukauden.
 5. Kopioi suodatettu data uuteen laskentataulukkoon
 6. Tee datasta viivadiagrammi
 7. Suodata alkuperäisestä datasta toinen koulu. Kopioi data edellisen koulun viereiselle sarakkeelle. Tee sama suodatus ja kopiointi vielä kolmannelle koululle.
 8. Tee kolmen koulun datasta uusi viivadiagrammi.
 9. Mukauta viivadiagrammia, vaihda mm. tausta, asteikko, selite.
 10. Laske datasta Funktioiden avulla
  1. Keskiarvo
  2. Keskihajonta
  3. Mediaani
  4. Moodi

Kokeile ja opi

 1. Tee datasta erilaisia kaavioita, mm pylväs ja ympyrä. Etsi mm seuraavat
  1. Miten voit mukauttaa yhtä pylvästä diagrammista
  2. Miten saat arvon pylvään tai ympyrän sektorille. Arvo voi olla lukema tai prosentti
 2. Kokeile lisätä Koulun nimen tilalle koulun osoite. Etsi ohje, miten karttakaavio tehdään.
 3. Harjoittele funktioita:
  1. Määritä vain yhden koulu keskiarvo tai moodi
  2. Tee taulukko, jossa on koulujen keskiarvo ja mediaani.
  3. Tee kohdan 2 taulukosta pylväsdiagrammi

Video-ohjeet

Kohta 1: Avaa Ruskon IOT data

Kohta 2: Lataa CSV

Kohta 3: Pisteet pilkuiksi

Kohdat4+5: Yhden koulun data suodatus ja tietojen kopiointi uuteen laskentataulukkoon

 

Kohta 6: Tee viivadiagrammi

Kohta 7: Tee kahden koulun datasta uusi viivadiagrammi

Kohta 9: Mukauta viivadiagrammia, vaihda mm. tausta, asteikko, selite.

Kohta 10: Tilastofunktiot excelissä

Oppilaiden teknologiataitokartta pohjautuu