×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia TVT-ops.

6lk - Hallitsen versiohistorian

Opiskelijan ohje

Ohjevideot:

Video1: Versiohistoria

Video 2: Tiedostoja ohjelmasta toiseen, esim Paint 3D:stä Powerpointiin.

 

Tehtävä: Tee parin kanssa Powerpoint esitys englanniksi ja tutkikaa versiohistoriaa

  1. Toinen pareista luo esityksen ja jakaa sen toisella parille yhteiskäyttöä varten.
  2. Sopikaa parin kanssa työn jako.
  3. Tehkää ensin 2-3 diaa, tallentakaa esitys ja sulkekaa se.
  4. Avatkaa esitys uudelleen, lisätkää esitykseen 2 kuvaan Paint 3D:stä, tallentakaa ja sulkekaa esitys.
  5. Avatkaa esitys vielä uudelleen tehkää vielä lisää muutoksia, lisätkää mm. tekstejä esitykseen. Tallentakaa muutokset ja sulkekaa esitys
  6. Tutkikaa lopuksi versiohistoriaa resurssien hallinnan kautta.
  7. Löydätkö versiohistorian myös selaimen Onedrivesta. Käy katsomassa Deskun kautta Onedrive ja etsi sieltä edellä tehty tiedosto.
  8. Jos aikaa jää, tutkikaa myös muista omista  tiedostoista  versiohistoriaa.

 

Kurssin tavoitteet

Oppilaiden teknologiataitokartta pohjautuu