×
Ville-Veikko Laitinen
Kurssi: TVT-ops
3 oppituntia
Luokka-aste
1.-6. luokka
Oppiaineet
IT
Hakusanat
sites esittely

8lk - Julkaiseminen - Sites

Tehtävä:

 1. Pohtikaa yhdessä opettajan kanssa aihealue, josta teet Sites sivuston
 2. Jos tehtävä tehdään parityönä, toinen oppilaista luo sivupohjan ja jakaa muokkausoikeudet toiselle
 3. Lisää sivustolle tarvittavat sivut. Käytä sivuissa ainakin seuraavia sisältöjä
  1. Tekstiä
  2. Kuvia
  3. Video
  4. Kartta
 4. Kun sivusto on valmis, jaa opettajalle katseluoikeus sivustolle.
 5. Lähetä sivuston linkki opettajan ohjeen mukaan

 

Video-ohjeet:

(löydät ohjeita myös tekstimuodossa Ohjeet tekstimuodossa Sitesin tekemiseen)

Video 1: Sitesin perustyökalut tekemiseen

Video 2: Sivuston julkaisu

 

Lisää video-ohjeita Google Sites video-ohjeita oppilaille

Oppilaiden teknologiataitokartta pohjautuu