×
Mari Puska
2 oppituntia
Luokka-aste
1.-6. luokka
Oppiaineet
IT
Hakusanat
python

Python-ohjelmointia

Koodin kirjoittaminen ja ensimmäinen ohjelma

 1. Mene osoitteeseen https://repl.it/languages/python3
 2. Ohje
  • Kirjoita koodi vasemmalle ja paina keskellä olevaa Play -nappia.
  • Testaa koodia print("Tästä alkaa minun matkani koodauksen saloihin").

Kommenttien kirjoittaminen ja muutama esimerkki

 • Hyvän koodaustapa on kirjoittaa koodin joukkoon kommentteja, joissa kerrottaan mitä komentin alla olevassa koodissa tapahtuu. Kommenteista hyötyy sekä ohjelman tekijä että kaikki samaa koodia työstävät koodarit
 • Kommentin saa tehtyä kirjoittamalla rivin alkuun #
 • Kommentteja ei suoriteta ohjelmassa
 • Testaa esimerkki:
  • kopioi kaikki idleen.
   1. Suorita komento Run. Mieti ennen suorittamista, mitä ohjelma tekee. Tutki erityisesti kommentteja.
    

# t# -*- coding: latin-1 -*-

# tervehdyksen tulostus

print("Tervetuloa!")

sana="";

# tunnussanan kysyminen

sana = input("Kirjoita tunnussana: ")

 

# tulostus riippuu tunnussanasta

if sana == "python":

    print("Matka voi alkaa...")

else:

    print("Yritä uudestaan...")

 

 

 

 

 

 

 

 

Muuttuja

 1. Poista vanha koodi, kopioi ja testaa esimerkki:

luku = input("Anna luku: ")
luku2 = input("Anna toinen luku: ")
print(luku, "+", luku2, "=", luku+luku2)
print("loppu")

 

2. Testaa toinen esimerkki:

 

luku = int(input("Anna luku: "))
luku2 = int(input("Anna toinen luku: "))
print(luku, "+", luku2, "=", luku+luku2)
print("loppu")

 

3. Etsi ero kahdesta edellisestä esimerkistä ja mieti miten se vaikutti ohjelman toimintaan.

 

funktio toiminta
len laskee merkkijonon merkkien määrän
int muuttaa arvon kokonaisluvuksi
float muuttaa arvon liukuluvuksi
str muuttaa arvon merkkijonoksi
round pyöristää luvun halutulle tarkkuudelle
abs laskee luvun itseisarvon

 

Tehtävä

 

Kirjoita oma ohjelma, joka kysyy kaksi lukua ja laskee niiden tulon. 

Ehtolauseen kirjoittaminen

 

 1. Kopioi koodi.
 2. Lisää if- ja else-lausetta seuraaville riveille (rivit 6, 7 ja 9) sisennys rivin alkuun (sarkain / TAB).
 3. Käynnistä ohjelma.

print("Tervetuloa tietokilpailuun!")
pisteet = 0

vastaus = input("Kuinka monta sekuntia on tunnissa?\n")
if vastaus == "3600":
print("Oikein!")
pisteet = pisteet + 1
else:
print("Väärin!") 

 

Tehtävä

 

Kirjoita ohjelmaan lisää rivejä, niin että ohjelma kysyy seuraavaksi kaksi muuta kysymystä ja laskee pisteet yhteen ja ilmoittaa lopuksi kilpailijat saamat pisteet.

 

Toistorakenteen kirjoittaminen (while)

 

 1. Kopioi koodi.
 2. Sisennä (sarkain/tab) while-rakenteeseen kuuluva ehto (rivi 3):

luku = ""
while luku != "14":
luku = input("Arvaa luku lukualueelta 0-20: ")
print("Oikein!")

 

Tehtävä

Kirjoita oma ohjelma, joka kysyy salasanaa ja ilmoittaa kun se on oikein.

 

Toistorakenteen kirjoittaminen (for)

 

 1. Kopioi alla oleva lyhyt koodi.
 2. Sisennä (sarkain/tab) for -rakenteeseen kuuluva ehto (rivi 2):
 3. Suorita ohjelma.
 4. Vaihda ensimmäisen rivin (10) arvoksi (2,8) sekä (1,15,3) ja suorita ohjelma.

for i in range(10):
print(i, " + ", i, " = ", i + i)

 

Tehtävä

Kirjoita for -toistorakennetta käyttäen ohjelma, joka tulostaa 8. kertotaulun laskut ja vastaukset näkyviin.

Oppilaiden teknologiataitokartta pohjautuu