×
Antti Syrjälä
1 oppitunti
Luokka-aste
1.-6. luokka
Oppiaineet
IT
Hakusanat
explain everything

2-4lk - Opetusvideon tekeminen

Harjoitustyö: Explain Everything

Tehtävä

  1. Muodostetaan parit
  2. Valitkaa matematiikasta kaksi laskua, jotka osaatte laskea hyvin.
  3. Otetaan käyttöön toisen laite.
  4. Ota laitteella kuva yhdestä laskusta ja liitä se Explain Everything sovellukseen.
  5. Ota käyttöön Explain Everythingissä kynä ja selitä laskun ratkaisu videoksi. Selitä asia mahdollisimman yksinkertaisesti ja lyhyesti siten, että muut voivat oppia laskemaan laskun.
  6. Tallenna lopullinen video. Videoikaa samalla tavalla toinen lasku. Vaihtakaa selittäjää.

Lopuksi työn lähetys.

Pyydä tarvittaessa apua opettajalta

  1. Lähettäkää valmis kirja toiselle oppilaalle
  2. Kopioikaa video opettajan ilmoittamaan kansioon Driveen.

Oppilaiden teknologiataitokartta pohjautuu