×

Tämä on käyttäjän Antti Syrjälä suunnitelma. Osa kurssia TVT-ops.

6lk - Taulukkolaskenta - taso 2

Opiskelijan ohje

Harjoitus

 1. Avaa Kaavio-Harjoitus1. Avaa tiedosto selaimesta työpöytäversioon.
 2. Tee taulukosta seuraavat erilliset peruskaaviot
  1. Pylväs
  2. Ympyrä
  3. Viiva
  4. palkki
 3. Muokkaa pylväskaaviota
  1. taustan väriä ja pylväiden väriä
  2. muuta pylväskaavion pystyakselin asteikkoa
  3. Lisää pylvään päälle pylvään lukema (arvopisteen otsikko ks video alla)
  4. katso tästä malliesimerkkikuva
 4. Tee oma taulukko ja kaavio. Esimerkiksi
  1. jääkiekon sarjataulukko
  2. tee luokkavarereista taulukko ja ympyräkaavio, esim. kengän numerosta

 

Ohjevideot

Kaavion perusasiat

Kaavioiden tekemisen perusasit + malliesimerkki

Kaavion rakenteen muokkaus: Kaaviolaji, lähdetiedot, sarakkeiden ja rivien vaihtaminen

Kaavioiden valmiit tyylit, uuden kaavion teko siten, että tiedot eivät ole peräkkäin

Kaavion muotoilut

Kaavioiden otsikot

Kaavion selite

Akseleiden otsikoiden muokkaus

Akseleiden muokkaus

Pääviivojen ja apuviivojen eli ruudukon muokkaus

Kaavion alueen muotoilu- taustakuva / väri / reunaviiva

Piirtoalueen muokkaus

Palkkien / sarjan muotoilu

Ruudukon asetukset

Arvopisteiden otsikot

 

Arvotaulukko

Akseleiden muokkaus, akseleiden arvot

Selitteen muokkaus

Kaavioiden erikoistapaukset

Ympyrän erikoisuudet,  osa1

Ympyrän erikoisuudet, osa2

Kaavion liittäminen muihin Ofice-ohjelmiin, esim wordiin

Tietojen valitseminen, jos tiedot eivät ole vierekkäin tai peräkkäin

 

Kurssin tavoitteet

Oppilaiden teknologiataitokartta pohjautuu