×
Antti Syrjälä
3 oppituntia
Luokka-aste
1.-6. luokka
Oppiaineet
IT
Hakusanat
excel kaaviot diagrammit

6lk - Taulukkolaskenta - taso 2

Harjoitus Google-ympäristössä

 1. Luo uusi Google Sheets
 2. Valitse 6 kaupunkia ja selvitä niiden asukasluku
  • hakusana esimerkiksi: asukasluku suomen kaupungit
 3. Kirjoita otsikot kaupungit ja asukasluvut riville 1 
  • solussa A1 lukee kaupungit
  • solussa B1 lukee asukasluku
 4. Kirjoita valitsemasi kaupungit allekkain kaupungit-otsikon alle
  • kaupungit ovat soluissa A2-A7
 5. Kirjoita asukasluvut allekkain asukasluku-otsikon alle
  • asukasluvut ovat soluissa B2-B7
 6. Tee taulukosta seuraavat peruskaaviot
  • Maalaa solut hiirellä
   • otsikot ja tiedot niiden alapuolelta
  • Valitse Lisää ja kaavio 
   • Pylväskaavio
   • Ympyräkaavio
   • Viivakaavio
   • Sarakekaavio
 7. Muokkaa ympyräkaaviota
  • Tuplanäpäytä kaaviota
  • Kaavion muokkaustyökalu aukeaa
  • Valitse Muokkaa
  • Valitse ympyrädiagrammi
  • Valitse Viipaletunniste
  • Kokeile eri vaihtoehtoja
  • Valitse se, joka näyttää asukasluvun määrän
 8. Lisätehtävä: Tee oma taulukko ja kaavio. Esimerkiksi
  1. jääkiekon sarjataulukko
  2. tee luokkavarereista taulukko ja ympyräkaavio, esim. kengän numerosta

 

 Alla ohjevideoita Microsoftin Exceliin.

Ohjevideot (Excel)

Kaavion perusasiat

Kaavioiden tekemisen perusasit + malliesimerkki

Kaavion rakenteen muokkaus: Kaaviolaji, lähdetiedot, sarakkeiden ja rivien vaihtaminen

Kaavioiden valmiit tyylit, uuden kaavion teko siten, että tiedot eivät ole peräkkäin

Kaavion muotoilut

Kaavioiden otsikot

Kaavion selite

Akseleiden otsikoiden muokkaus

Akseleiden muokkaus

Pääviivojen ja apuviivojen eli ruudukon muokkaus

Kaavion alueen muotoilu- taustakuva / väri / reunaviiva

Piirtoalueen muokkaus

Palkkien / sarjan muotoilu

Ruudukon asetukset

Arvopisteiden otsikot

 

Arvotaulukko

Akseleiden muokkaus, akseleiden arvot

Selitteen muokkaus

Kaavioiden erikoistapaukset

Ympyrän erikoisuudet,  osa1

Ympyrän erikoisuudet, osa2

Kaavion liittäminen muihin Ofice-ohjelmiin, esim wordiin

Tietojen valitseminen, jos tiedot eivät ole vierekkäin tai peräkkäin

 

Oppilaiden teknologiataitokartta pohjautuu