×
Antti Syrjälä
6 oppituntia
Luokka-aste
1.-6. luokka
Oppiaineet
IT
Hakusanat
office 365 sivustot projektityö sivustoilla sivustot oppilailla

Nettisivusto-6lk o365 sivustoilla

Tehdään webbisivu O365:n sivustoilla

  1. Katsokaa ryhmän kanssa yhdessä video sivustojen tekemisestä https://dreambroker.com/channel/s7weqvgi/l8vky7q3.
  2. Tehkää yksi sivusto, eli joku ryhmän oppilaista luo uuden sivuston
  3. Katsokaa ryhmän kanssa yhdessä video, miten sivustoa muokataan https://dreambroker.com/channel/s7weqvgi/6cuntbw4
  4. Linkkilistan muokkaus, https://dreambroker.com/studio/#?edit=vklgablp
  5. Lisätkää muut oppilaat sivuston jäseniksi, voitte nyt alkaa työstämään sivustoa yhdessä.
  6. Katso video, miten sivuja lisätä sivustolle ja miten sivuja muokataan, https://www.dreambroker.com/channel/s7weqvgi/ibcu3r7x
  7. Suunnitelkaa ja luokaa opettajan antamien ohjeiden mukaan ryhmälle sivusto jostakin aiheesta. Liittäkää lopuksi opettaja sivuston jäseneksi.

Ekstra-ohjeita

  1. Linkkilistan muokkaus, https://www.dreambroker.com/channel/s7weqvgi/znw4tfpg
  2. Kuvan ominaisuudet ja karttalinkki Googleen, https://www.dreambroker.com/channel/s7weqvgi/e42fzgsd
  3. Kuvabanneri etusivulle, https://www.dreambroker.com/channel/s7weqvgi/0u7aog7n

Oppilaiden teknologiataitokartta pohjautuu