×
Antti Syrjälä
1 oppitunti
Luokka-aste
1.-6. luokka
Oppiaineet
IT
Hakusanat
excel taulukkolaskenta kaaviot

8lk - Taulukkolaskenta-harjoitus

Ohje oppitunnin aloitukseen (tehtävät ja muut ohjevideot videon alla)

Tehtävä1:

 1. Avaa valmiit tilastot, Tilastot-kaaviot-excel-8lk. Tallenna tiedosto omaan Onedriveen. Huom. alhaalta löydät 2 laskentataulukkoa Palkat-2019 ja Hiilidioksidipäästöt
 2. Avaa rinnalle mallikuvan mukaiset kaaviot, huom 3 sivua, 1 kaavio/sivu
 3. Siirry avatussa Excelissä Palkat-2019 laskentataulukkoon. Tehdään ko tiedoista mallikuvan mukaiset 3 kaaviota. Huomiot kaavioista
  1. Kaaviossa 1:
   1. Maalaa maakunnat 2 alinta lukuunottamatta
   2. Kaaviolaji on palkki
   3. Muuta tausta
   4. Säädä palkin lopussa olevat arvopisteet näkyviin
  2. Kaaviossa2:
   1. Maalaa samat maakunnat kuin mallikuvassa. Huomaa, että luvuista mukaan vain keskiarvo ja mediaani -sarakkeet
   2. Kaaviolaji on pylväs
   3. Korjaa kaavion otsikko
   4. Huomaa, että asteikko ei ala nollasta
  3. Kaaviossa 3:
   1. Mukana kaikki maakunnat, lukuina palkansaajien lukumäärät
   2. Kaaviolajina ympyrä
   3. Huomaa värien selittein paikka
   4. Huomaa ympyrän vieressä oleva maakunnan nimi ja prosentti

Tehtävä 2: Suoran piirtäminen excelillä

 1. Avaa tehtävässä 1 avatusta excelistä laskentataulukko Suora
 2. Maalaa taulukko ja valitse pistekaavio
 3. Klikkaa pistekaaviossa jonkin pisteen päällä hiiren oikealla ja valitse Lisää trendiviiva
 4. Kokeile muuttaa taulukossa olevien pisteiden arvoa. Mitä huomaat?
 5. Koita muotoilla viiva yhtenäiseksi.

Tehtävä 3: Omavalintaiset kaaviot

 1. Avaa Hiilidioksidipäästöt laskentataulukko.
 2. Tee omavalintaisia erilaisia kaavioita. Kokeile muokata erilaisia ominaisuuksia kaavioon.

Video-ohjeita kaavioiden muokkaamiseen

Kaavioiden tekemisen perusasit + malliesimerkki

Kaavion rakenteen muokkaus: Kaaviolaji, lähdetiedot, sarakkeiden ja rivien vaihtaminen

Kaavioiden valmiit tyylit, uuden kaavion teko siten, että tiedot eivät ole peräkkäin

 

Kaavioiden otsikot

Kaavion selite

Akseleiden otsikoiden muokkaus

 

Akseleiden muokkaus

Pääviivojen ja apuviivojen eli ruudukon muokkaus

 

Oppilaiden teknologiataitokartta pohjautuu