×
Antti Syrjälä
2 oppituntia
Luokka-aste
1.-6. luokka
Oppiaineet
IT
Hakusanat
powerpoint

4-5lk - Teen esityksen PowerPointílla

Tehdään esitys / esitelmä. Hyviä aiheita ovat esimerkiksi maat, luonnonilmiöt ja eläimet. 
Esitysohjelmistoja ovat esimerkiksi O365 PowerPoint, Google Slides, Prezi ja Keynote.
Alla on itseopiskelumateriaalia Prezin ja Power pointin käyttöön.

Osaat perusasiat esityksestä

Harjoitukset oppitunneille

Video-ohjeet

O365 Powerpoint
Esittelyä

Lisää tekstiä

Lisää ääntä

Animaation lisääminen

Dian vaihtumisen tehosteet

Taustan muotoilu

Toimintopainikkeet

Nopea esitys kuvista

SmartArt

 Perustyylit muokkaamaan tehokkaasti koko esitystä

Oppilaiden teknologiataitokartta pohjautuu