×

Tämä on käyttäjän Annariina Hongisto suunnitelma. Osa kurssia LUKU8: Ympyrägeometria.

Ympyrään liittyvät kulmat

Opiskelijan ohje

 TUTUSTUTAAN SEURAAVIIN YMPYRÄÄN LIITTYVIIN KULMIIN

 • kehäkulma
 • keskuskulma
 • tangenttikulma

TUTKI

TEE teoriavihkoon alla olevat muistiinpanot.

 

 • TEE s. 219
  • tehtävät 1000, 1001 ja 1003
 • OTA kuvat teoriavihon muistiinpanoista ja palauta teamsin kansioon.

 

Kurssin tavoitteet

Yksiköt:

 • pituus
 • pinta-ala

Yhdenmuotoisuus:

 • yhdenmuotoisuus
 • mittakaava

Oppilas 

 • ymmärtää käsitteet 
 • osaa soveltaa mittakaavaa arkielämän laskuissa

Monikulmioiden pinta-ala ja piiri

 • Suunnikas
 • kolmio
 • puolisuunnikas
 • ympyrä
 • sektori

Oppilas 

 • osaa soveltaa tasokuvioiden pinta-alan laskutapoja

Monikulmioiden symmetria

 • suoran suhteen
 • pisteen suhteen
 • siirto
 • kierto

 

Pythagoraan lause

 • toisen asteen yhtälö 
 • Pythagoraan lause

Oppilas 

 • osaa ratkaista vaillinaisen toisen asteen yhtä- lön -
 • osaa käyttää Pythagoraan lausetta suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemisessa -
 • ihminen ja teknologia: tietokoneavusteisten ohjelmien käyttö

Oppilas 

 • osaa laskea ympyrän pinta-alan ja kehän pituuden 
 • osaa laskea päätellen sektorin pinta-alan ja kaaren pituuden 
 • osaa käyttää sovellustehtävissä ympyrän pinta-alan ja kehän pituuden laskutapoja