×

Tämä on käyttäjän Marko Mäenpää suunnitelma. Osa kurssia 9 Hiilen kemiaa.

Proteiinit

Opiskelijan ohje

Proteiinit.

Katsokaa ensin miten ja missä proteiinit syntyvät. Keskustelkaa oletteko opiskelleet proteiinisynteesisstä jossain muussa oppiaineessa ja mitä muistatte siitä. 

Etsikää työparin kanssa vastauksia kysymyksiin:

Laatikaa vastauksista word-dokumentti ja palauttakaa se Teamsiin tehtävään - Proteiinit.

a) Mitä ovat aminohapot, peptidisidos, DNA ja geeni?

b) Monestako eri aminohaposta ihmisen proteiinit valmistetaan? 

c) Onko sellaisia aminohappoja, joita keho ei pysty itse valmistamaan (ts. ne on saatava ravinnosta)?

d) MItä tehtäviä proteiineilla on kehossa?

e) Paljonko ihmisellä arvioidaan olevan erilaisia proteiineja?

f) Mita tarkoittaa proteiinien laskostuminen?

g) Mitä tarkoittaa proteomiikka?

h) Mitä proteiinien laskostumisvirheisiin liityvä sairauksia lääketiede on tunnistanut? 

http://www.valio.fi/ammattilaiset/ravitsemus_ja_terveys/proteiinin-lahteet-ja-tehtavat/

Proteiinien tehtäviä