×

Tämä on käyttäjän Marko Mäenpää suunnitelma. Osa kurssia 9 Hiilen kemiaa.

Alkoholit

Opiskelijan ohje

http://kemia.purot.net/4_alkoholit

 

Muistiinpanot:

 • Alkoholit ovat hiilivetyjä, joissa yksi tai useampi OH-ryhmä
 • OH-ryhmä eli hydroksyyliryhmä on ns. funktionaalinen ryhmä
 • yksiarvoisissa alkoholeissa on yksi OH-ryhmä 
 • moniarvoisissa alkoholeissa kaksi tai useampia OH-ryhmiä (kuitenkin vain yksi per hiili)
 • nimessä pääte -oli 

Ominaisuuksia

 • Tyypillinen pistävä tuoksu
 • lyhytketjuiset värittömiä neurtaaleita (pH7) nesteitä
 • pitkäketjuiset usein kiinteitä
 • pienimolekyyliset liukenevat veteen, koska pystyvät muodostamaan vetysidoksia vesimolekyylien kanssa
 • hyvä liuottimia
 • hyviä polttoaineita (esim. etanolin palamisreaktio C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O + energiaa )