×

Tämä on käyttäjän Marko Mäenpää suunnitelma. Osa kurssia 9 Hiilen kemiaa.

karboksyylihapot

Opiskelijan ohje

Karboksyylihapot:

Testatkaa opettajan antamien hedelmien happamuutta pH-paperin avulla.

-Miettikää parin kanssa miksi suurin osa marjoisat ja hedelmistä on happamia.

-Etsikää tietoa siitä kuka oli A.I.Virtanen ja mitä hän keksi?

-Miten hänen mukaansa nimetty keksintönsä liittyy karboksyylihappoihin ja hedelmien happamuuteen?

-Tehkää kirjasta s. 206 tehtävien 1-4 a ja b -kohdat, jotka liittyvät alkoholeihin ja karboksyylihappoihin.

-Tehkää opettajan jakamaa A3-monistetta alkoholeista ja karboksyylihapoista. (jatkakaa kotona jos jää kesken) 

 

http://kemia.purot.net/5_karboksyylihapot

http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/lukio/ke/ke1/4._orgaaniset_yhdisteet/4.5karboksyylihapotjaniidenjohdannaiset?C:D=i0eE.hfZB&m:selres=i0eE.hfZB