×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Luvut ja laskutoimitukset (Kuutio). KPL 15: Kahden luvun kertolasku, s. 48-49

 KPL 16: Useamman luvun kertolasku, s. 50-51

 Tarkista tästä, Luku1-ratkaisut-kpl15-16.pdf

Yhteiset - kaikille

 s. 48: 1 - 5

 s. 51: 1 - 2

Perustehtävät

 s. 48: 6 - 8

 s. 51: 3 - 5

Keskitaso

 s. 51: 6 - 9

Vaativat

 s. 51: 10

SkillGrower:

 11. Kahden tai usemman luvun kertominen

KPL 17: Jakolasku, s. 52-53

 Tarkista tästä, Luku1-ratkaisut-kpl17.pdf

Yhteiset - kaikille

 s. 53: 1 - 4

Perustehtävät

 s. 53: 5 - 7

Keskitaso

 s. 53: 8 - 10

Vaativat

 s. 53: 11, 14, 15

SkillGrower:

 12 Jakolaskua

 

Videot 

Kahden luvun kertominen ja useamman luvun kertominen (4 videota)

Tulon merkkisääntö

2. Kertolasku kokonaisluvut

3. Kertolasku murtoluvut

4. Kertolasku desimaaliluvut

 

 

 

 

 

Jakolasku (3 videota)

 

 

 

 

 Jakolasku

 

2. Jakolasku kokonaisluvuilla

 

3. Jakolasku desimaali- ja murtoluvuilla


Työskentelyn itsearviointi

TAITOTAVOITTEET
 • Vahvistetaan päättely- ja päässälaskutaitoja ja opitaan soveltamaan laskutaitoa arjen tilanteissa.
 • Peruslaskutoimitusten sujuva hallitseminen rationaaliluvuilla ja reaaliluvun käsitteen ymmärtäminen.
 • Matemaattisen ilmaisun täsmällinen esittäminen suullisesti ja kirjallisesti.
 • Loogisen ja luovan ajattelun kehittäminen.
 • Matemaattisten ratkaisujen arvioimisen ja kriittisen ajattelun taitojen kehittyminen.
 • Matematiikan soveltamisen taidon laajeneminen myös muihin oppiaineisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan.
 • Tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen matematiikan opiskelussa ja olgelmien ratkaisussa.
 • Opittujen asioiden välisten yhteyksien havaitseminen ja ymmärtäminen.
SISÄLTÖTAVOITTEET
 • Peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys luonnollisilla luvuilla, kokonaisluvuilla ja rationaaliluvuilla
 • Reaaliluku
 • Lukujen vertailu sekä itseisarvon ja vastaluvun käsitteet
 • Kokonaislukujen jaollisuus
 • Käänteisluvun muodostaminen
 • Desimaalilukujen pyöristäminen ja likiarvo
 • Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla.
 • Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla.
 • Tutustutaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
 • Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
 • Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
 • Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä. "