×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Luvut ja laskutoimitukset (Kuutio). KPL 2: Kokonaisluvut ja desimaaliluvut, s. 12- 15

 Tarkista tästä, Luku1-ratkaisut-kpl2.pdf

Yhteiset - kaikille

 s. 13: 1, 3, 4, 5, 6

 s. 15: 16, 17

Perustehtävät

 s. 13: 7, 8

 s. 15: 19, 22, 23

Keskitaso

 s. 13: 10

Vaativat

 s. 13: 11

 s. 15: 25, 26

SkillGrower: 2. Kokonais- ja desimaaliluvut

Videot

2. Kokonaisluvut ja desimaaliluvut

Kertaus: Luvut: Kokonaisluvut, murtoluvut, sekaluvut ja desimaaliluvut

Kymmenjärjestelmä, lukuyksiköt

Pyöristysssääntö:

Esimerkki lukujen pyöristämisestä:

Kerto- ja jakolasku desimaaliluvuilla (kertojana/jakajana 10, 100,...):

Desimaalilukujen yhteen ja vähennyslasku:

Desimaalilukujen kerto- ja jakolasku:

Päättymättömät desimaaliluvut:


Työskentelyn itsearviointi

TAITOTAVOITTEET
 • Vahvistetaan päättely- ja päässälaskutaitoja ja opitaan soveltamaan laskutaitoa arjen tilanteissa.
 • Peruslaskutoimitusten sujuva hallitseminen rationaaliluvuilla ja reaaliluvun käsitteen ymmärtäminen.
 • Matemaattisen ilmaisun täsmällinen esittäminen suullisesti ja kirjallisesti.
 • Loogisen ja luovan ajattelun kehittäminen.
 • Matemaattisten ratkaisujen arvioimisen ja kriittisen ajattelun taitojen kehittyminen.
 • Matematiikan soveltamisen taidon laajeneminen myös muihin oppiaineisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan.
 • Tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen matematiikan opiskelussa ja olgelmien ratkaisussa.
 • Opittujen asioiden välisten yhteyksien havaitseminen ja ymmärtäminen.
SISÄLTÖTAVOITTEET
 • Peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys luonnollisilla luvuilla, kokonaisluvuilla ja rationaaliluvuilla
 • Reaaliluku
 • Lukujen vertailu sekä itseisarvon ja vastaluvun käsitteet
 • Kokonaislukujen jaollisuus
 • Käänteisluvun muodostaminen
 • Desimaalilukujen pyöristäminen ja likiarvo
 • Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla.
 • Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla.
 • Tutustutaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
 • Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
 • Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
 • Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä. "