×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Luvut ja laskutoimitukset (Kuutio).

Potenssit, laskujärjestys

Opiskelijan ohje

Tehtävät

 Yhteiset

s. 155: teht: 1, 3, 4, 5

 Perustehtävät

s. 155: teht: 6, 7 (ei c), 8 (ei d), 9 (ei d)

s. 157: teht: 19, 20, 21, 22, 23, 24

 Keskitaso

 s. 155: teht: 11

 s. 157: teht: 25, 26, 28, 29

 Vaativat

 s. 157: teht: 30, 31, 32, 33

SkillGrower
 • 6. luokka, 4 Potenssit
Tarkistusmoniste potenssi

Videot

 

Laskujärjestys

1. Potenssin käsite, merkintä ja käsitteet neliö ja kuutio.

2. Tulon kirjoittaminen potenssiksi.

3. Potenssin kirjoittaminen tuloksi.

4. Potenssin arvon laskeminen.

5. Eksponentin vaikutusalue

6. Eksponentin vaikutusalue esimerkkejä 

Kurssin tavoitteet

Työskentelyn itsearviointi

TAITOTAVOITTEET
 • Vahvistetaan päättely- ja päässälaskutaitoja ja opitaan soveltamaan laskutaitoa arjen tilanteissa.
 • Peruslaskutoimitusten sujuva hallitseminen rationaaliluvuilla ja reaaliluvun käsitteen ymmärtäminen.
 • Matemaattisen ilmaisun täsmällinen esittäminen suullisesti ja kirjallisesti.
 • Loogisen ja luovan ajattelun kehittäminen.
 • Matemaattisten ratkaisujen arvioimisen ja kriittisen ajattelun taitojen kehittyminen.
 • Matematiikan soveltamisen taidon laajeneminen myös muihin oppiaineisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan.
 • Tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen matematiikan opiskelussa ja olgelmien ratkaisussa.
 • Opittujen asioiden välisten yhteyksien havaitseminen ja ymmärtäminen.
SISÄLTÖTAVOITTEET
 • Peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys luonnollisilla luvuilla, kokonaisluvuilla ja rationaaliluvuilla
 • Reaaliluku
 • Lukujen vertailu sekä itseisarvon ja vastaluvun käsitteet
 • Kokonaislukujen jaollisuus
 • Käänteisluvun muodostaminen
 • Desimaalilukujen pyöristäminen ja likiarvo
 • Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla.
 • Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla.
 • Tutustutaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
 • Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
 • Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
 • Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä. "