×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Luvut ja laskutoimitukset (Kuutio).KPL 2: Tekijöihin jakaminen ja alkuluvut, s. 136 - 141

Tukimateriaalit

Tehtävät

Yhteiset - kaikille

 s. 137: 1 - 3

 s. 139: 16, 17, 18

 s. 141: 6, 7

Perustehtävät

 s. 137: 4, 5

 s. 139: 19, 22

 s. 141: 8, 10

Videot

1. Jaollisuus ja tekijöihin jako

1. Jaollisuuden määritelmä ja esimerkki jaollisuudesta.

2. Muistisäännöt kahdella, viidellä ja kymmennellä jaollisuudesta sekä esimerkki.

3. Muistisäänöt kolmella ja yhdeksällä jaollisuudesta sekä esimerkki.

4. Luvun tekijän määritelmä ja esimerkki.

5. Toinen esimerkki tekijästä.

6. Esimerkki luvun tekijöiden etsimisestä.

 

2. Alkuluvut

 

 

2. Esimerkki luvun jakamisesta alkutekijöihin.


Työskentelyn itsearviointi

TAITOTAVOITTEET
 • Vahvistetaan päättely- ja päässälaskutaitoja ja opitaan soveltamaan laskutaitoa arjen tilanteissa.
 • Peruslaskutoimitusten sujuva hallitseminen rationaaliluvuilla ja reaaliluvun käsitteen ymmärtäminen.
 • Matemaattisen ilmaisun täsmällinen esittäminen suullisesti ja kirjallisesti.
 • Loogisen ja luovan ajattelun kehittäminen.
 • Matemaattisten ratkaisujen arvioimisen ja kriittisen ajattelun taitojen kehittyminen.
 • Matematiikan soveltamisen taidon laajeneminen myös muihin oppiaineisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan.
 • Tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen matematiikan opiskelussa ja olgelmien ratkaisussa.
 • Opittujen asioiden välisten yhteyksien havaitseminen ja ymmärtäminen.
SISÄLTÖTAVOITTEET
 • Peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys luonnollisilla luvuilla, kokonaisluvuilla ja rationaaliluvuilla
 • Reaaliluku
 • Lukujen vertailu sekä itseisarvon ja vastaluvun käsitteet
 • Kokonaislukujen jaollisuus
 • Käänteisluvun muodostaminen
 • Desimaalilukujen pyöristäminen ja likiarvo
 • Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla.
 • Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla.
 • Tutustutaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
 • Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
 • Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
 • Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä. "