×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Luvut ja laskutoimitukset (Kuutio). KPL 12: Kahden luvun yhteen ja vähennyslasku, s. 40-41

 Tarkista tästä, Luku1-ratkaisut-kpl12.pdf

Yhteiset - kaikille

 s. 41: 1 - 8

 s. 203: 128-130

Perustehtävät

 s. 41: 9 - 11

 s. 203: 131, 132

Keskitaso

 s. 41: 12 - 14

 s. 203: 133, 134

Vaativat

 s. 41: 15 - 16

 s. 203: 135, 136

SkillGrower:

6.lk syksy: 1 Yhteen- ja vähennyslaskuja päässälaskuna 

7. luokka: 9. Yhteen- ja vähennyslaskuja, ei vielä murtolukuja

KPL 13: Sulkumerkkien poistaminen, s. 44-45

KPL 14: Useamman luvun yhteen ja vähennyslasku, s. 46-47

 Tarkista tästä, Luku1-ratkaisut-kpl13-14.pdf

Yhteiset - kaikille

 s. 45: 4, 5, 6, 1, 3

 s. 47: 1 - 3

Perustehtävät

 s. 45: 4, 5, 6, 1, 3

 s. 47: 4 - 7

Keskitaso

 s. 45: 11, 9

 s. 47: 10 - 13

Vaativat

 s. 45: 10, 

 s. 47: 14

 s. 205: 159, 161, 162, 164

SkillGrower:

6.lk syksy: Kerto -ja jakolaskuja päässälaskuna

7. luokka: 10 Sulkumerkkien poisto ja harjoittelua, ei vielä murto- tai desimaalilukuja

 

Videot

Samanmerkkisten lukujen yhteenlasku sekä erimerkkisten lukujen yhteenlasku.

 

Sulkumerkkien poistaminen

 

Useamman luvun yhteenlasku vasemmalta oikealle.

Useamman luvun yhteen lasku järjestämällä samanmerkkiset peräkkäin.


Työskentelyn itsearviointi

TAITOTAVOITTEET
 • Vahvistetaan päättely- ja päässälaskutaitoja ja opitaan soveltamaan laskutaitoa arjen tilanteissa.
 • Peruslaskutoimitusten sujuva hallitseminen rationaaliluvuilla ja reaaliluvun käsitteen ymmärtäminen.
 • Matemaattisen ilmaisun täsmällinen esittäminen suullisesti ja kirjallisesti.
 • Loogisen ja luovan ajattelun kehittäminen.
 • Matemaattisten ratkaisujen arvioimisen ja kriittisen ajattelun taitojen kehittyminen.
 • Matematiikan soveltamisen taidon laajeneminen myös muihin oppiaineisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan.
 • Tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen matematiikan opiskelussa ja olgelmien ratkaisussa.
 • Opittujen asioiden välisten yhteyksien havaitseminen ja ymmärtäminen.
SISÄLTÖTAVOITTEET
 • Peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys luonnollisilla luvuilla, kokonaisluvuilla ja rationaaliluvuilla
 • Reaaliluku
 • Lukujen vertailu sekä itseisarvon ja vastaluvun käsitteet
 • Kokonaislukujen jaollisuus
 • Käänteisluvun muodostaminen
 • Desimaalilukujen pyöristäminen ja likiarvo
 • Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla.
 • Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla.
 • Tutustutaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
 • Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
 • Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
 • Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä. "