×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Luvut ja laskutoimitukset (Kuutio).Murtoluvun käsite

Tukimateriaalit

 Yhteiset

s. 17: teht: 1, 2, 3

s. 19: teht: 16, 17, 18, 19, 20

 Perustehtävät

s. 17: teht: 6, 7, 8

s. 19: teht: 21, 22, 23

 Keskitaso

 s. 19: teht: 24, 25, 27, 28

 Vaativat

 s. 19: teht: 29, 30, 31

SkillGrower
 • 3 Murtoluvut

 

Murtoluvun yhteen- ja vähennyslasku

Tukimateriaalit

 Yhteiset

 s. 21: teht: 1-10, 21,23

 Perustehtävät

 s. 21: teht: 24, 26, 27

 s. 22: teht: 32, 33

 Keskitaso

 s. 21: teht: 28, 29

 s. 22: teht: 34, 35, 36, 38

 Soveltavat

 s. 22: teht: 39, 42, 43, 47, 48, 49

SkillGrower
 • 4 Murtolukujen yhteen ja vähennyslasku

 

Murtoluvun kerto- ja jakolasku

Tukimateriaalit

 Yhteiset

 s. 25: teht: 1, 2, 3

 s. 27: teht: 2, 3, 1

 Perustehtävät

 s. 25: teht: 4, 5, 6 

 s. 28: teht: 4, 9, 10, 11

 Keskitaso

 s. 25: teht: 9, 11, 13, 10

 s. 28: teht: 12, 13, 14, 15

 Soveltavat

 s. 25: teht: 14

 s. 29: teht: 30, 31, 32, 33

SkillGrower
 • 5 Murtolukujen kertolasku
 • 6 Murtolukujen jakolasku

 

Videot

Murtoluvun käsite:

 

Samannimiset murtoluvut:

4. Murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku

5. Murtolukujen kertolasku

6. Murtolukujen jakolasku

1. Käänteisluku

2. Murtolukujen jakolasku

 

 


Työskentelyn itsearviointi

TAITOTAVOITTEET
 • Vahvistetaan päättely- ja päässälaskutaitoja ja opitaan soveltamaan laskutaitoa arjen tilanteissa.
 • Peruslaskutoimitusten sujuva hallitseminen rationaaliluvuilla ja reaaliluvun käsitteen ymmärtäminen.
 • Matemaattisen ilmaisun täsmällinen esittäminen suullisesti ja kirjallisesti.
 • Loogisen ja luovan ajattelun kehittäminen.
 • Matemaattisten ratkaisujen arvioimisen ja kriittisen ajattelun taitojen kehittyminen.
 • Matematiikan soveltamisen taidon laajeneminen myös muihin oppiaineisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan.
 • Tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen matematiikan opiskelussa ja olgelmien ratkaisussa.
 • Opittujen asioiden välisten yhteyksien havaitseminen ja ymmärtäminen.
SISÄLTÖTAVOITTEET
 • Peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys luonnollisilla luvuilla, kokonaisluvuilla ja rationaaliluvuilla
 • Reaaliluku
 • Lukujen vertailu sekä itseisarvon ja vastaluvun käsitteet
 • Kokonaislukujen jaollisuus
 • Käänteisluvun muodostaminen
 • Desimaalilukujen pyöristäminen ja likiarvo
 • Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla.
 • Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla.
 • Tutustutaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
 • Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
 • Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
 • Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä. "