×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Luvut ja laskutoimitukset (Kuutio).
Laskujärjestys

 1. Sulkeet
 2. Kerto- ja jakolaskut vaemmalta oikealle
 3. Yhteen- ja vähennyslasku vasemmalta oikealle

 


Tärkeää: Välivaiheet näkyviin. Tee yksi välivaihe kerrallaan.

1. Laskujen merkitseminen s. 9-11

teoria S. 9,11
harj.  s. 10,12
  Yhteiset - kaikille

 s. 9: 1, 2, 3, 4

  Perustehtävät

 s. 9: 5, 6, 7

 s. 11: 16, 17 , 23

  Keskitaso

 s. 9: 8, 11, 12

 s. 11: 18, 20, 24

  Vaativat

 s. 9: 13, 14

 s. 11: 25, 27

Tarkista tästä, Luku1-ratkaisut-kpl1.pdf

SkillGrower: 1 Laskujen merkitseminen

Videot

Laskujärjestys sekä kaksi tapaa välivaiheiden merkitsemiseen:

Sulkumerkit:


Työskentelyn itsearviointi

TAITOTAVOITTEET
 • Vahvistetaan päättely- ja päässälaskutaitoja ja opitaan soveltamaan laskutaitoa arjen tilanteissa.
 • Peruslaskutoimitusten sujuva hallitseminen rationaaliluvuilla ja reaaliluvun käsitteen ymmärtäminen.
 • Matemaattisen ilmaisun täsmällinen esittäminen suullisesti ja kirjallisesti.
 • Loogisen ja luovan ajattelun kehittäminen.
 • Matemaattisten ratkaisujen arvioimisen ja kriittisen ajattelun taitojen kehittyminen.
 • Matematiikan soveltamisen taidon laajeneminen myös muihin oppiaineisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan.
 • Tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen matematiikan opiskelussa ja olgelmien ratkaisussa.
 • Opittujen asioiden välisten yhteyksien havaitseminen ja ymmärtäminen.
SISÄLTÖTAVOITTEET
 • Peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys luonnollisilla luvuilla, kokonaisluvuilla ja rationaaliluvuilla
 • Reaaliluku
 • Lukujen vertailu sekä itseisarvon ja vastaluvun käsitteet
 • Kokonaislukujen jaollisuus
 • Käänteisluvun muodostaminen
 • Desimaalilukujen pyöristäminen ja likiarvo
 • Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla.
 • Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla.
 • Tutustutaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
 • Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
 • Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
 • Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä. "