×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Luvut ja laskutoimitukset (Kuutio).Yhteiset tavoitteet

 1. Jokainen uskaltaa kysyä ja vastata
 2. Jokainen tekee parhaansa
 3. Viihdymme oppitunneilla
 4. Opimme yhdessä

Arviointi

 1. Yleistä
  1. Arviointi 3. kertaa vuodessa
  2. lukuvuoden viimeinen arviointi ottaa huomioon koko lukuvuoden (kevään lopussa myös kertaus ja loppukoe)
  3. itsearviointia suoritetaan koko lukuvuoden ajan
  4. Ennen arviointia jokaisen kanssa käydään arviointikeskustelu
 2. vaikuttavat tekijät
  1. Työskentely (tehtävät, aktiivisuus, toisten auttaminen, yhteisten )
  2. Kokeet
  3. Testit

Tehtävät kirjasta tai tehtävävihosta

 • Yhteiset tehtävät - kaikki tekee
 • Valinnaiset tehtävät - Jos tuntuu helpolta, voit silmäillä perustason tehtävät
  • Perustehtävävät
  • Keskitason tehtävät
  • Vaativat tehtävä

Käytännön ohjeita

 1. 7. luokalla 3 aihetta:
  1. Luvut ja laskutoimitukset (paljon kertausta alakoulusta)
  2. Geometriaa
  3. Muuttujia ja yhtälöitä
 2. Opentunnin lukujärjestyksessä on oppituntien ohjeet. Ohjeissa on myös videoita, joista voit kerrata itse
 3. Kotitehtäviä tulee tehdä 5 viikossa, jokainen valitsee tehtävät itse
 4. Välineitä
  1. Kirja+vihko
  2. SkillGrower
  3. Wilman ja Opentunnin itsearviointi
 5. Vihon marginaaliin tehtävistä, esim. Y/s. 12/3
  1. Tehtävälaji
   1. Y = yhteinen
   2. P = Perus
   3. K = Keskitaso
   4. V = Vaativa
  2. sivu
  3. Tehtävänumero

 


Työskentelyn itsearviointi

TAITOTAVOITTEET
 • Vahvistetaan päättely- ja päässälaskutaitoja ja opitaan soveltamaan laskutaitoa arjen tilanteissa.
 • Peruslaskutoimitusten sujuva hallitseminen rationaaliluvuilla ja reaaliluvun käsitteen ymmärtäminen.
 • Matemaattisen ilmaisun täsmällinen esittäminen suullisesti ja kirjallisesti.
 • Loogisen ja luovan ajattelun kehittäminen.
 • Matemaattisten ratkaisujen arvioimisen ja kriittisen ajattelun taitojen kehittyminen.
 • Matematiikan soveltamisen taidon laajeneminen myös muihin oppiaineisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan.
 • Tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen matematiikan opiskelussa ja olgelmien ratkaisussa.
 • Opittujen asioiden välisten yhteyksien havaitseminen ja ymmärtäminen.
SISÄLTÖTAVOITTEET
 • Peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys luonnollisilla luvuilla, kokonaisluvuilla ja rationaaliluvuilla
 • Reaaliluku
 • Lukujen vertailu sekä itseisarvon ja vastaluvun käsitteet
 • Kokonaislukujen jaollisuus
 • Käänteisluvun muodostaminen
 • Desimaalilukujen pyöristäminen ja likiarvo
 • Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla.
 • Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla.
 • Tutustutaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
 • Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
 • Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
 • Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä. "