×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Opettajien TVT-taidot - Oppimisprossityökalut.ViLLen keskeiset ominaisuudet rakentuvat hyvin pitkälti tehtävien ympärille, joita mahdollisuuksien mukaan pyritään arvioimaan automattisesti sekä tarjoamaan niistä opiskelijalle välitön palaute. Samoja tehtäviä voi käyttää niin oppitunneilla, kuin tenteissäkin, mutta jälkimmäisissä tehtävistä otataan oletuksena palaute pois näkyvistä.

Tehtävien lisäksi ViLLEllä voidaan mm. seurata automaattisesti opiskelijoiden läsnäoloja, laskuharjoituksia ja vastaanottaa ViLLEn ulkopuolisia tehtäviä. Moniin opettajan arviomiin tehtäviin (esim. esseet tai harjoitustyöt) voidaan myös liittää ViLLEn anonymisoitu vertaisarviointi, jolla myös opiskelijat pääsevät osallistumaan arviointiprosessiin opettajan luoman arviointikriteeristön pohjalta.

HUOM. Oppilaiden lisäämisessä huomioitavaa.

  • Rusko:  Oppilaan tunnus on aina muotoa, etunimi.sukunimi@koulu.rusko.fi. Huomioi tämä, jos kirjoitat itse tai pyydät oppilaita rekisteröitymään.

Ohjeita Villen käyttöön 

Villen aloitus ja lukvuoden alku: Opintopolun perustaminen ja Oppilaiden lisääminen Opintopolkuun

 

 

Tilastojen tulkinta

Kotitehtävänäkymän tulkinta

Tenttikierroksen luonti

Sanakokeen luonti