×

Tämä on käyttäjän Marko Mäenpää suunnitelma. Osa kurssia Opettajien TVT-taidot - Oppimisprossityökalut.

Työ-palautus-arviointi-Classroom

Opiskelijan ohje

Sähköisten töiden palauttamiseen ja arviointiin voi käyttää Google Classroom tai O365 Teams palvelua.

Arvioinnin yhteydessä voi kirjoittaa kommentteja ja arvioinneista kertyy kätevä yhteenveto

Huomioita

 • Google Classroomissa on nopeampi luoda ryhmä, mutta sinne palautetujen Office-dokumenttien (esim. Word, Powerpoint) tarkastelu ja arviointi ei ole kovin kätevää.
 • Google Classroomia kannattaa ehdottomasti käyttää, jos oppilaat tekevät työn Googlen omilla työkaluilla, kuten esim. Docs (tekstinkäsittely), Slides (esitykset), Sheets (taulukkolaskenta).
 • Jos oppilaat tekevät työt Office-välineillä kannattaa kokeilla Teamsin käyttöä.
 • MOlemmat palvelut kehittyvät jatkuvasti, joten molempien ominaisuuksia kannattaa tarkkailla.
 • Teamsin etuna on yhteinen keskustelualue, jos sille on tarvetta.
 • Suosittelen, että oppilastöiden ohjeita ei kirjoita kommankaan palvelun Työohjeet- kohtaan, sillä niiden hyödyntäminen muiden ryhmien tai seuraavien vuosien aikana voi olla hankalaa. Suosittelen ohjeet kirjoitettavaksi joko Opentuntiin tai O365/Google tiedostoina.

Lyhytohje:

 • Luo ryhmä ja lisää siihen oppilaat
 • Tee tehtävä, ajasta se tarvittaessa. Määritä tehtävälle pisteet, jos haluat arvioida sen.
 • Jos haluat testi- tai koetyypppisen, valitse tehtävää luodessa Kyselytehtävä. Kyselytehtävässä voi olla automaattisesti pisteytettäviä tai opettajan myöhemmin pisteytettyjä tehtäviä.
 • Voit mahdollisesti tuoda pisteytetyt tehtävät Deskun kautta Wilman kokeeseen ja näin julkaista arvosanat myös huoltajille
 • Arviointimatriisista näet näppärästi kaikkien tehtävien pisteet.

Video-ohjeet

Kurssin / ryhmän luonti

Tehtävän luonti ja pisteytys

Luo tehtävä

Pistetytys ja palautus

Testien ja kokeiden järjestäminen Classroomilla ja Formsilla

Testin ja kokeen luonti Classroomilla ja Formsilla

Testin tai kokeen arviointi ja pisteiden tuominen Classroomiin

Arviointikooste ja tiedostot Drivessa

Tarpeettomien ryhmien arkistointi

 • Uusi tehtävät osio - vanhan Ryhmän muuttaminen uudeksi