×

Tämä on käyttäjän Ville Hytti suunnitelma. Osa kurssia TVT-tuntiparit.

Historia 5 lk

Opiskelijan ohje

1. Lue kirjan kappale ristiretkistä.

2. Tehkää ryhmässä näytelmän hahmoista analyysi padlettiin: Millainen on henkilön luonne? Miten hän pukeutuu? Miten hän kävelee? Millainen hän on vihaisena? Miten hän puhuu?

3. Suunnitelkaa näytelmä tai esitys tapahtumista ennen vanhaan tai nykyaikana

Kurssin tavoitteet

Tämä kurssi sisältää Turun yliopiston opiskelijoiden suunittelemia kahden tunnin opetuskokonaisuuksia, joissa erityisesti tieto- ja viestintäteknologian pedagogiseen hyödyntämiseen on kiinnitetty huomiota.