×

Tämä on käyttäjän Severi Paajanen suunnitelma. Osa kurssia TVT-tuntiparit.

Kuvataide, ympäristöestetiikka, 4-6 lk.

Kotitehtävät

Liitä valmis työ yhteiselle padlet alustalle ja kerro kaksi asiaa, jotka sinun mielestäsi kuuluvat ympäristöestetiikkaan.

Kurssin tavoitteet

Tämä kurssi sisältää Turun yliopiston opiskelijoiden suunittelemia kahden tunnin opetuskokonaisuuksia, joissa erityisesti tieto- ja viestintäteknologian pedagogiseen hyödyntämiseen on kiinnitetty huomiota.