×

Tämä on käyttäjän Tarja Honkanen suunnitelma. Osa kurssia TVT-tuntiparit.

Historia (äidinkieli) 5.-7. lk

Opiskelijan ohje

TEHTÄVÄ 2

Tehkää ryhmät opettajan ohjeiden mukaan.

Opettaja näyttää kuvia ja jokaisesta kuvasta kirjoitetaan paperille/tabletille seuraavat tiedot:

  1. Mikä on kuvassa?
  2. Mistä materiaalista/materiaaleista se on valmistettu?
  3. Mikä on sen käyttötarkoitus?

 

TEHTÄVÄ 3

A. Kirjoita parin kanssa yhteinen kertomus entisajan elämästä yhden päivän aikana.

Keksikää molemmat itsellenne oma hahmo, joka esiintyy kertomuksessa.

Sen lisäksi kertomuksessa pitää olla mukana kaksi esinettä/asiaa, joista opettaja on näyttänyt teille kuvan.

 

B. Ota valokuva sellaisesta esineestä, joka on jo vanhanaikainen.

Selvitä esineen historiaa ja käyttöä haastattelemalla ja/tai etsimällä tietoa netistä.

Kirjoita esineen tarina ja liitä ottamasi valokuva tekstin alkuun tai loppuun.

 

Kotitehtävät

Kotitehtävä voi olla 3A-tehtävän kuvan piirtäminen tai tehtävä 3B.

Vaihtoehtoisesti oppilaat voivat ottaa kotona kuvia vanhanaikaisista esineistä ja luokka voi koulussa tehdä niistä yhteisen kuvakansion kuvateksteineen.

Kurssin tavoitteet

Tämä kurssi sisältää Turun yliopiston opiskelijoiden suunittelemia kahden tunnin opetuskokonaisuuksia, joissa erityisesti tieto- ja viestintäteknologian pedagogiseen hyödyntämiseen on kiinnitetty huomiota.