×

Tämä on käyttäjän Hanna Kaartinen suunnitelma. Osa kurssia TVT-tuntiparit.

Käsityö/kuvataide, muotoilu/tuotesuunnittelu

Opiskelijan ohje

MUOTOILUSUUNNISTUS

Etsikää suunnistuskorteissa annetut esineet koulusta tai sen ympäristöstä opettajan antamien ohjeiden mukaan. Ottakaa löytämistänne esineistä kuva ja linkittäkää se tähän Padlet sivulle : xxxxxxxxxx. 

Pohtikaa kuvan alle tarkemmin:

Mikä esineiden muotoilussa on hyvää ja mikä huonoa.

Onko esine tarpeellinen?

Toimiva? Kivan näköinen? Käytännöllinen?

Muuttaisitko siinä jotain ja miksi?

Palatkaa luokkaan sovittuna ajankohtana!

Kotitehtävät

KOTITEHTÄVÄ:

-valitse huoneestasi yksi tärkeimmistä esineistäsi, luonnostele se vihkoon tai padille ja kirjoita miksi se on tärkeä. Kerro sen tarina, mistä se on tullut, keneltä ja milloin.

Kurssin tavoitteet

Tämä kurssi sisältää Turun yliopiston opiskelijoiden suunittelemia kahden tunnin opetuskokonaisuuksia, joissa erityisesti tieto- ja viestintäteknologian pedagogiseen hyödyntämiseen on kiinnitetty huomiota.