×

Tämä on käyttäjän Heidi Tuomisto suunnitelma. Osa kurssia TVT-tuntiparit.

Kuvataide 4-6lk. optinen illuusio

Opiskelijan ohje

1. Suunnittele ryhmän kanssa, miten voisitte toteuttaa valokuvan optisesta illuusiosta. 

2. Valitkaa ryhmästä kuka on kuvaaja ja ketkä ovat valokuvassa.

3. Kokeilkaa miten ja missä valokuvattien pitää olla ja ottakaa valokuva. 

Kotitehtävät

Etsi mitä tarkoittaa valokuvauksessa kultainen leikkaus.  Ota kuva, jossa hyödynnät kultaista leikkausta. 

Kurssin tavoitteet

Tämä kurssi sisältää Turun yliopiston opiskelijoiden suunittelemia kahden tunnin opetuskokonaisuuksia, joissa erityisesti tieto- ja viestintäteknologian pedagogiseen hyödyntämiseen on kiinnitetty huomiota.