×

Tämä on käyttäjän Roosa-Niina Karlin suunnitelma. Osa kurssia TVT-tuntiparit.

Kyselytutkimuksen teko matematiikassa 5lk

Kotitehtävät

Aineistonkeruu, jos oppilas haluaa kerätä aineistoa luokan ulkopuolelta.

Kurssin tavoitteet

Tämä kurssi sisältää Turun yliopiston opiskelijoiden suunittelemia kahden tunnin opetuskokonaisuuksia, joissa erityisesti tieto- ja viestintäteknologian pedagogiseen hyödyntämiseen on kiinnitetty huomiota.