×

Tämä on käyttäjän Marko Mäenpää suunnitelma. Osa kurssia Seiskan kemia.

Vesi

Opiskelijan ohje

Katsokaa aluksi video 

Vesi luonnonvarana | Opettajalle | Oppiminen | yle.fi

Veden ominaisuudet

Kirjoittakaa vihkomuistiinpanot.

Katsokaa Video veden ominaisuuksista (Suomenkielinen automaattikäännös toimii hyvin)

Veden kiertokulku

Paxi – Veden kiertokulku - YouTube

Kakolan jätevesipuhdistamo

Paljonko maapallolla on vettä ja paljonko siitä on juomakelpoista.

https://www.youtube.com/watch?v=b3_Abb2Vqnc 

 

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on oppia,

 • mitä kemia on yleisesti
 • työturvallisuudesta
 • aineiden ominaisuuksista
 • seosten ominaisuuksista (puhdas aine ja seos)
 • erotusmenetelmistä
 • alkuaineista ja atomin rakenteesta
 • kemian merkkikielen alkeet
 • kemian rakenteiden alkeet 
 • kemiallisesta reaktiosta
 • kemiallisen reaktion nopeudesta
 • palamisesta ja paloturvallisuudesta
 • alkuaineista tarkemmin hapesta ja vedystä
 • veden ominaisuuksista
 • ilmakehän ja maaperän kemiallisista ominaisuuksista