×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Opettajien TVT-taidot - Oppimisprossityökalut.

Monialainen projekti yhdessä

Opiskelijan ohje

Yhteinen monialainen projekti voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttäen yhteisenä suunnittelutyökaluna Opentuntia ja oppilaiden projektit koostetaan ryhmittäin Google sivustoille.

Projektin vaiheet

  1. Yksi opettajista luo Opentuntiin kurssin (tai suunnitelman projektia varten).
  2. Muut opettajat pyytävät muokkausoikeutta kurssiin, jott ayhteinen suunnittelu onnistuu.
  3. Opentuntiin kirjoitetaan oppilaille oppilasohjeet työskentelyä varten.
  4. Oppilaiden työskentely tapahtuu Google Sivustoilla. Sivustojen luontiin on 2 vaihtoehtoa
    1. Jos kaikki oppilaat tekevät yhteiseen sivustoon kaiken sisällön, kannattaa yhden opettajan luoda uusi TeamDrive ja jakaa se muille
    2. Jos oppilaat tekevät esim pareittain tai pienissä ryhmissä erillisen työn, sivusto voidaan muodostaa oppilaiden omiin Driveihin
  5. Lopuksi sivustot jukaistaan ja ne voidaan käydä yhdessä läpi.

Teknisiä ohjeita