×

Tämä on käyttäjän Tuomo Schwela suunnitelma. Osa kurssia Aineiden ominaisuuksia.

Aineella on kolme olomuotoa

Opiskelijan ohje

Katsokaa alkuun esimerkiksi Tiedealuksen jakso Vesi - erikoinen aine!

1. Kirjoita uuden Book Creator -aukeaman otsikoksi Aineella on kolme olomuotoa.

2. Valitkaa pöytäryhmästä dokumentoija, joka ottaa kuvan jäästä, vedestä ja höyrystä. Kuva jaetaan pöytäryhmän muille jäsenille.

3. Tee Book Creatoriin äsken otettuja kuvia käyttäen kaavio veden olomuodoista ja aineen olomuotojen muutoksesta. Opettaja auttaa tarvittaessa piirtämällä mallin taululle.

  • Kaaviossa tulee olla kirjoitettu sopivaan kohtaan aineen olomuodot (kiinteä, neste ja kaasu)
  • Kaavioon tulee olla merkittynä aineen olomuotojen muutokset (sulaminen, höyrystyminen, sublimoituminen, tiivistyminen, jähmettyminen ja härmistyminen)

Kotitehtävät

4. Mitä aineelle tapahtuu...

a) kiehumispisteessä?

b) härmistymisessä?

c) sublimoitumisessa?

 

5. Tutkimus

Tarvikkeet: jääpala, keittiövaaka, pieni kattila ja liesi

Punnitse jääpala
Jääpalan paino (grammoina): 

Sulata jääpala. Punnitse veden paino.
Veden paino (grammoina):

Keitä vettä noin minuutin ajan. Anna veden jäähtyä ja punnitse veden paino. OLE VAROVAINEN!
Keitetyn veden paino (grammoina):

Keitä vettä vielä parin minuutin ajan. Anna veden jäähtyä ja punnitse veden paino. OLE EDELLEEN VAROVAINEN!
Keitetyn veden paino (grammoina):

Vertaile veden painoa eri olomuodoissa. Mitä huomaat?

Mikä tämän selittää?