×

Tämä on käyttäjän Tuomo Schwela suunnitelma. Osa kurssia Aineiden ominaisuuksia.

Vesi on välttämätön aine

Kotitehtävät

Opiskelkaa kappale opettajan johdolla läpi ja tehkää seuraavat tehtävät.

 

1. Avaa Book Creatoriin kirja, jonka mittasuhteet ovat 2:3 (portrait). Anna kirjalle nimeksi Aineiden ilmiöitä.

2. Kirjoita uuden Book Creator -aukeaman otsikoksi Vesi on välttämätön aine.

 

Kopioi seuraavat tehtävät yksi kerrallaan kirjaasi. Vastaa tehtäviin, jos et pääse tekemään koetta.

Kokeet

3. Veden tilavuuden muutoksia.

 • Laittakaa 3dl vettä kahteen samanlaiseen muovipulloon. Ottakaa kuva pulloista.
 • Viekää toinen pullo pakastimeen.
 • Arvioi, mitä veden tilavuudelle tapahtuu pakkasessa. Kirjoita arviosi muistiin.
 • Ottakaa valokuva pakastimessa olleesta pullosta, kun sen vesi on jäätynyt. Sijoita ottamasi kuvat vierekkäin.
 • Mitä jäätyneen veden tilavuudelle on tapahtunut? Kumpi vaatii enemmän tilaa, jää vai vesi? Kirjoita vastauksesi. 

4. Kapillaari-ilmiö

 • Havainnoikaa kapillaari-ilmiötä veden ja lasiputkien avulla.
 • Ota valokuva ja selitä sen avulla, mikä kapillaari-ilmiö on.

 5. Veden happamuus ja happipitoisuus

 • Ottakaa vesinäyte koulun lähellä olevasta ojasta. Selvittäkää veden lämpötila, pH-arvo ja happipitoisuus. Kirjoittakaa ne ylös.
 • Kuvatkaa näytteet.

 • Ota selvää, miksi veden liian matala tai korkea pH-arvo on luonnolle huono asia.
 • Mikä merkitys veden happipitoisuudella on veden eliöille?

Happamuus

Happamuutta mitataan pH-asteikolla. Eläimet ja kasvit viihtyvät yleensä parhaiten vedessä, jonka pH on välillä 6,5-8,0. pH-asteikon luvut 0-7 tarkoittavat hapanta, luku 7 neutraalia ja luvut 7-14 emäksistä ainetta. Vuodenaikaiset ja vesistökohtaiset vaihtelut veden happamuudessa ovat melko suuria. Veden happamuuteen vaikuttavat esimerkiksi sademäärät ja ympäröivän maa-alueen ominaisuudet.

Valitse paikka, jossa vesi pääsee vapaasti sekoittumaan. Paikan ei tulisi olla jätevesien purkuputken tai ojan välittömässä läheisyydessä. Ota 10 ml vettä näyteputkeen ja lisää siihen yksi pH-tabletti (pHWR). Sulje korkki ja sekoita. Vertaa liuoksen väriä pH-värikarttaan, kun tabletti on liuennut veteen.

Happipitoisuus

Valitse paikka, jossa vesi pääsee vapaasti sekoittumaan.

Mittaa ja kirjaa muistiin näytteiden lämpötila. Lämpötilaa tarvitaan hapen kyllästysasteen laskemiseen.

Täytä testiputki piripintaan näytevettä. Lisää tesiputkeen kaksi D0-tablettia. Sulje korkki ja sekoita kääntelemällä putkea. Tabletin liukenemiseen menee noin neljä minuuttia. Anna liuoksen seistä vielä viisi minuuttia.

Vertaa liuoksen väriä Dissolved Oxygen -värikarttaan.

 

 

Tehtävät

6. Vesi ja ihminen

 • Kuinka suuri osa ihmisestä on vettä?
 • Miksi ihmisen solut tarvitsevat vettä?

7. Veden lämpötila

 • Vesi varastoi lämpöä ja sen lämpötila muuttuu hitaasti. Miksi tämä veden ominaisuus on tärkeä maapallolle?
 • Miksi jään alla oleva vesi ei jäädy talvisin?
 • Minkä lämpöinen vesi on painavinta?