×

Tämä on käyttäjän Tuomo Schwela suunnitelma. Osa kurssia Aineiden ominaisuuksia.

Vesi on hyvä liuotin

Opiskelijan ohje

Opiskelkaa kappale opettajan johdolla läpi ja tehkää seuraavat tehtävät.

 

1. Kirjoita uuden Book Creator -aukeaman otsikoksi Vesi on hyvä liuotin.

 

Kopioi seuraavat ohjeet yksi kerrallaan kirjaasi. Tehkää kokeet yhdessä opettajan kanssa. Yksi ryhmän jäsen dokumentoi kokeen ja jakaa kuvat toisille.

 2. Liukenemistutkimus

Tarvikkeet: kaksi juomalasia, pala- ja hienosokeria, lusikka sekä vettä

 • Laittakaa toiseen lasiin lusikallinen sokeria ja toiseen yksi palasokeri. Sekoittakaa liuoksia hetki.
 • Mitä huomaat?
  • Miten sekoittaminen vaikuttaa sokerin liukenemiseen?
  • Kummassa muodossa sokeri liukenee nopeammin? Miksi?

 • Lisätkää toiseen lasiin hienosokeria niin paljon, ettei se enää liukene siihen. 
  • Millä nimellä tällaista liuosta kutsutaan?

3. Havainnoidaan liukenemista

Tarvikkeet: ruokaöljyä, vettä, kananmunan keltuainen ja läpinäkyvä pullo.

 • Pulloon lisätään ensin vettä ja ruokaöljyä, jonka jälkeen pulloa ravistetaan.
  • Mitä huomaat? Mitä vedelle ja öljylle tapahtuu?
 • Pulloon lisätään kananmunan keltuainen.
  • Mitä huomaat? Mitä vedelle ja öljylle tapahtuu nyt?
 • Jättäkää pullo oleutumaan.
  • Mitä muutoksia huomaat, kun aine on seissyt rauhassa?

 

Kotitehtävät

4. Oma tutkimus

 • Suunnittele ja toteuta kotona oma liukenemiseen liittyvä tutkimus. Dokumentoi tutkimuksesi.
  • Päätä ensin tutkimuksesi aihe.
  • Tee tutkimuksestasi hypoteesi, eli päättele, mitä tutkimuksessasi tapahtuu.
  • Toteuta tutkimuksesi ja vertaa tutkimustuloksiasi aluksi tekemääsi hypoteesiin.