×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia It-oppilasagentit.

3D-mallinnus

Opiskelijan ohje

Maunun koulussa on keväällä 2017 kilpailu, jossa oppilaat voivat suunnitella yhden luokkahuoneen. Voit suunintella luokkahuoneen värejä ja maalattavia kuvioita seinällä. Kilpailun voittajalle on luvassa pieni palkinto. Voittaja työ mahhdollisuuksien mukaan voidaan myös toteuttaa kesän aikana ainakin osittain.

Lue tarkkaan kilpailun ohjeet. Ohjeiden ja sääntöjen alapuolella on materiaalia, jolla voit opetella Googlen SketchUpin käyttöä.

Kilpailun ohjeet

  1. Lataa Luokkatilan malli, tallenna se itsellesi ja avaa se SketchUpissa. Koulun koneille SketchUpin voi asentaa työpöydän Asenna ohjelmia- pikakuvakkeesta.
  2. Maalaa luokkahuoneen seinät ja suunnittele sinne kuvioita. Huom. luokkatilassaon todennäköisesti eniten matematiikan tunteja.
  3. Työtä saa tehdä ma 22.5. - pe 26.5. ruokavälituntisin pienessä atk-luokassa. IT-oppilasagenteilta saat apua SketchUpin käytössä.
  4. Kilpailuun voit osallistua palauttamalla tietosi ja valmiin SketchUP- tiedoston lomakkeella, https://goo.gl/forms/CsiNeTR9mGOeVXNK2 

 

SketcUp ohjeita

Suomenkielisiä ohjeita:

  1. https://sketchupakatemia.fi/

Videoita

Tutorial video, jonka avulla pääset hyvin alkuun.

Johdanto SketchUpiin

Osien ryhmittely ja ryhmittelyn purkaminen

Sketchup - mallinnus pohjakuvan avulla

SketchUp Sisätilat&sisustaminen

SketchUp ja mittaaminen

Talon piirtäminen

 

Kurssin tavoitteet

IT-oppilasagenttien toiminta ja tavoitteet

Jokaisesta koulusta jokaiselta valitaan lukuvuosittain 10 - 20 it-oppilasagenttia, jotka toimivat luokan IT-asiantuntijoina arjessa. Oppilasagentteja koulutetaan tehtävää 3-5 kertaa vuodessa yhden koulupäivän ajan. It-agentit toimivat tekniikan asiantuntijoina uuden
opetussuunnitelman mukaisissa monialaisissa oppikokonaisuuksissa ja teemapäivissä.
Koulujen TVT vastaavat kokoontuvat 2-3 kertaa vuodessa suunnittelemaan IT-oppilasagenttien koulutussisältöä ja he kouluttavat oman koulun it-oppilasagentit.
 
Oppilasagettien avulla voidaan toteuttaa entistä monipuolisempia oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia, jossa hyödynnetään tekniikkaa apuna. Monipuolinen tekniikan hyödyntäminen koko koulun yhteisissä projekteissa myös edistää oppilaiden TVT-taitojen
kehittymistä osana normaalia oppimista. Samalla TVT-välineet tulevat luontevaksi osaksi koulutyötä.