×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia It-oppilasagentit.

Työvälineohjelmien perusteet

Opiskelijan ohje

Käydään yhdessä läpi 

 1. Tekstinkäsittely (word ja google docs)
  1. kappaleen asettelut
  2. sivun asetukset
  3. numeroidut luettelot
  4. kuvien lisääminen ja asettelut
  5. otsikoinnit
  6. sivunumerot
 2. Taulukkolaskenta (Excel ja sheets)
  1. Taulukon perusmuotoilut
  2. yksinkertaisten kaavojen käyttö
  3. yksinkertaisten kaavioiden tekeminen
 3. Esitysgrafiikka (Powerpoint ja Slides)
  1. valmiiden mallien käyttö
  2. toimintopainikkeet
  3. perustyylit ja niiden muokkaus
  4. animoinnit ja diojen vaihtuminen

Kurssin tavoitteet

IT-oppilasagenttien toiminta ja tavoitteet

Jokaisesta koulusta jokaiselta valitaan lukuvuosittain 10 - 20 it-oppilasagenttia, jotka toimivat luokan IT-asiantuntijoina arjessa. Oppilasagentteja koulutetaan tehtävää 3-5 kertaa vuodessa yhden koulupäivän ajan. It-agentit toimivat tekniikan asiantuntijoina uuden
opetussuunnitelman mukaisissa monialaisissa oppikokonaisuuksissa ja teemapäivissä.
Koulujen TVT vastaavat kokoontuvat 2-3 kertaa vuodessa suunnittelemaan IT-oppilasagenttien koulutussisältöä ja he kouluttavat oman koulun it-oppilasagentit.
 
Oppilasagettien avulla voidaan toteuttaa entistä monipuolisempia oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia, jossa hyödynnetään tekniikkaa apuna. Monipuolinen tekniikan hyödyntäminen koko koulun yhteisissä projekteissa myös edistää oppilaiden TVT-taitojen
kehittymistä osana normaalia oppimista. Samalla TVT-välineet tulevat luontevaksi osaksi koulutyötä.