×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia It-oppilasagentit.

Pilvipalvelut-perus

Opiskelijan ohje

Käydään yhdessä läpi seuraavat

 1. Pilvipalvelujen peruskäyttö, o365 ja gafe
  1. O365 Onedrive
   1. Kansio+tiedosto https://www.dreambroker.com/channel/s7weqvgi/e78prmfs
   2. Koneelta Onedriveen, https://www.dreambroker.com/channel/s7weqvgi/ltoj3x4d 
   3. Kansioiden ja tiedostojen hallinta, https://www.dreambroker.com/channel/s7weqvgi/wfihg4r1
   4. Tiedoston jakaminen, tulossa
   5. Kansion jakaminen, tulossa
   6. Office-ohjelmista tallennus Onedriveen, tulossa
   7. Kyselyn tekeminen FORMS työkalulla
  2. Google Drive
   1. Kansio+tiedosto, tulossa
   2. Koneelta Onedriveen, tulossa 
   3. Kansioiden ja tiedostojen hallinta, tulossa
   4. Tiedoston jakaminen, tulossa
   5. Kansion jakaminen, tulossa
   6. Kyselyn tekeminen Forms työkalulla
  3. Online ja koneelle asennettujen versioiden erot, onlineversion avaaminen koneelle asennettuun sovellukseen
 2. Opettajien toiminnot
  1. Google Classroom
   1. Luokan luominen
   2. Oppilaiden lisääminen
   3. Töiden pisteyttäminen
   4. Arviointiyhteenvedon näkeminen
  2. Microsoft Classroom
   1. Luokan luominen
   2. Oppilaiden lisääminen
   3. Töiden pisteyttäminen
   4. Arviointiyhteenvedon näkeminen
  3. Edison ja Edustore
   1. Sähköisen kirjan hankintaesitys
   2. koekäyttö
   3. Linkkki Edisoniin
   4. Sähköisen kirjan jakaminen oppilaille
 3. Wilma
  1. Viestit, esim. viesti omille opettajille
  2. kokeet
  3. itsearviointi

Kurssin tavoitteet

IT-oppilasagenttien toiminta ja tavoitteet

Jokaisesta koulusta jokaiselta valitaan lukuvuosittain 10 - 20 it-oppilasagenttia, jotka toimivat luokan IT-asiantuntijoina arjessa. Oppilasagentteja koulutetaan tehtävää 3-5 kertaa vuodessa yhden koulupäivän ajan. It-agentit toimivat tekniikan asiantuntijoina uuden
opetussuunnitelman mukaisissa monialaisissa oppikokonaisuuksissa ja teemapäivissä.
Koulujen TVT vastaavat kokoontuvat 2-3 kertaa vuodessa suunnittelemaan IT-oppilasagenttien koulutussisältöä ja he kouluttavat oman koulun it-oppilasagentit.
 
Oppilasagettien avulla voidaan toteuttaa entistä monipuolisempia oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia, jossa hyödynnetään tekniikkaa apuna. Monipuolinen tekniikan hyödyntäminen koko koulun yhteisissä projekteissa myös edistää oppilaiden TVT-taitojen
kehittymistä osana normaalia oppimista. Samalla TVT-välineet tulevat luontevaksi osaksi koulutyötä.