×

Tämä on käyttäjän Elina Kuokkanen suunnitelma. Osa kurssia IT-oppilasagentit - alakoulu.

iPad opetuksessa: Book Creator

Opiskelijan ohje

Book Creator- sähköisen kirjan luominen

 0) iPadin käynnistäminen 

1) käytettävän ohjelmiston avaaminen (Book Creator)  

1.1) ohjelman avaaminen  

1.2) uuden kirjan luominen (New Book) 

1.3) kirjan muodon valinta 

1.4) tekstin lisääminen ohjelmistoon (+-symboli)

1.5) kuvan lisääminen ohjelmistoon  

1.5.1) Book Creator –sovelluksen sulkeminen 

1.5.2) Kameran avaaminen 

1.5.3) kuvan ottaminen 

1.5.4) kuvan rajaaminen 

1.5.5) avaa Book Creator 

1.5.6) avaa +-symbolista photos ja etsi kameran rullasta ottamasi kuva 

1.6) videon lisääminen ohjelmistoon  

1.6.1) Book Creator –sovelluksen sulkeminen painamalla Koti-näppäintä 

1.6.2) Kameran avaaminen 

1.6.3) videon ottaminen (videon editointi ei sisälly tähän kurssiin) 

1.6.4) avaa Book Creator tuplaklikkaamalla Koti-näppäintä 

1.6.5) avaa +-symbolista photos ja etsi kameran rullasta ottamasi video

1.7) äänen lisääminen ohjelmistoon 

1.7.1) +-symbolista valitse Add sound 

1.7.2) aloita nauhoitus punaisesta napista 

1.8) piirtotyökalu 

1.8.1) +-symbolista valitse Pen 

1.9) kirjan ulkoasun muokkaaminen 

1.9.1) taustan muokkaaminen  

1.9.1.1) kun mitään objektia ei ole valittu, niin oikean yläkulma i-symbolista pääset muokkaamaan sivujen taustaa  

1.9.2) objektien muokkaaminen 

1.9.2.1) kun jokin objekti on valittu, niin i-symbolista pääset muokkaamaan objektin ominaisuuksia (esim. Tekstin väri, koko, fontti jne.) 

1.9.2.2) objektin voit poistaa, leikata, liittää ja lukita sijainti painamalla sitä pitkään 

1.10) kirjan rakenteen muokkaaminen 

1.10.1) sivuja voi poistaa ja tutkia Pages-välilehdeltä 

1.11) kirjan nimeäminen 

1.11.1) My Books –kohdasta voit muuttaa kirjasi tietoja i-kohdasta (esim. kirjan nimi, kirjoittaja jne.)

Kurssin tavoitteet

IT-oppilasagenttien toiminta ja tavoitteet

Jokaisesta koulusta valitaan lukuvuosittain 10 - 20 IT-oppilasagenttia, jotka toimivat luokan IT-asiantuntijoina arjessa. Oppilasagentteja koulutetaan tehtävään vuosittain. IT-oppilasagentit toimivat tekniikan asiantuntijoina uuden opetussuunnitelman mukaisissa monialaisissa oppikokonaisuuksissa ja teemapäivissä. Koulujen TVT-vastaavat kokoontuvat 2-3 kertaa vuodessa suunnittelemaan IT-oppilasagenttien koulutussisältöä ja he kouluttavat oman koulun IT-oppilasagentit.
 
IT-oppilasagettien avulla voidaan toteuttaa entistä monipuolisempia oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia, joissa hyödynnetään tekniikkaa apuna. Monipuolinen tekniikan hyödyntäminen koko koulun yhteisissä projekteissa edistää oppilaiden TVT-taitojen kehittymistä osana normaalia oppimista. Samalla TVT-välineet tulevat luontevaksi osaksi koulutyötä.