×

Tämä on käyttäjän Elina Kuokkanen suunnitelma. Osa kurssia IT-oppilasagentit - alakoulu.

Perustaidot 2

Opiskelijan ohje

Pilvipalvelut + Wilma

 1. Pilvipalvelujen peruskäyttö: O365 ja G-suite
   1. Tiedoston jakaminen
   2. Kansion jakaminen
   3. Office-ohjelmista tallennus Onedriveen
   4. Kyselyn tekeminen FORMS työkalulla
 • Google Drive
   1. Kansio+tiedosto
   2. Koneelta Google driveen, tulossa 
   3. Kansioiden ja tiedostojen hallinta, tulossa
   4. Tiedoston jakaminen, tulossa
   5. Kansion jakaminen, tulossa
 • Online ja koneelle asennettujen versioiden erot, onlineversion avaaminen koneelle asennettuun sovellukseen

   2. Wilma

  1. Viestit, esim. viesti omille opettajille
  2. Ulkoasun muuttaminen
  3. kokeet
  4. itsearviointi
   - Mistä itsearviointiin pääsee – oppilaat + opettajat

 

 1. Muuta infoa
  1. Ruskon syke
  2. Koulujen blogit
  3. CC lisenssoitujen kuvien haku Googlesta

 JOS AIKAA ON: Classroom-palveluiden käyttö; ryhmät, jakaminen,

Kurssin tavoitteet

IT-oppilasagenttien toiminta ja tavoitteet

Jokaisesta koulusta valitaan lukuvuosittain 10 - 20 IT-oppilasagenttia, jotka toimivat luokan IT-asiantuntijoina arjessa. Oppilasagentteja koulutetaan tehtävään vuosittain. IT-oppilasagentit toimivat tekniikan asiantuntijoina uuden opetussuunnitelman mukaisissa monialaisissa oppikokonaisuuksissa ja teemapäivissä. Koulujen TVT-vastaavat kokoontuvat 2-3 kertaa vuodessa suunnittelemaan IT-oppilasagenttien koulutussisältöä ja he kouluttavat oman koulun IT-oppilasagentit.
 
IT-oppilasagettien avulla voidaan toteuttaa entistä monipuolisempia oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia, joissa hyödynnetään tekniikkaa apuna. Monipuolinen tekniikan hyödyntäminen koko koulun yhteisissä projekteissa edistää oppilaiden TVT-taitojen kehittymistä osana normaalia oppimista. Samalla TVT-välineet tulevat luontevaksi osaksi koulutyötä.