×

Tämä on käyttäjän Elina Kuokkanen suunnitelma. Osa kurssia IT-oppilasagentit - alakoulu.

Perustaidot 3

Opiskelijan ohje

Tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka

 1. Tekstinkäsittely (word ja google docs)
  1. kappaleen asettelut
  2. sivun asetukset
  3. numeroidut luettelot
  4. kuvien lisääminen ja asettelut
  5. otsikoinnit
  6. sivunumerot
 2. Taulukkolaskenta (Excel ja sheets)
  1. Taulukon perusmuotoilut
  2. yksinkertaisten kaavojen käyttö
  3. yksinkertaisten kaavioiden tekeminen
 3. Esitysgrafiikka (Powerpoint ja Slides)
  1. valmiiden mallien käyttö
  2. toimintopainikkeet
  3. perustyylit ja niiden muokkaus
  4. animoinnit ja diojen vaihtuminen

Kurssin tavoitteet

IT-oppilasagenttien toiminta ja tavoitteet

Jokaisesta koulusta valitaan lukuvuosittain 10 - 20 IT-oppilasagenttia, jotka toimivat luokan IT-asiantuntijoina arjessa. Oppilasagentteja koulutetaan tehtävään vuosittain. IT-oppilasagentit toimivat tekniikan asiantuntijoina uuden opetussuunnitelman mukaisissa monialaisissa oppikokonaisuuksissa ja teemapäivissä. Koulujen TVT-vastaavat kokoontuvat 2-3 kertaa vuodessa suunnittelemaan IT-oppilasagenttien koulutussisältöä ja he kouluttavat oman koulun IT-oppilasagentit.
 
IT-oppilasagettien avulla voidaan toteuttaa entistä monipuolisempia oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia, joissa hyödynnetään tekniikkaa apuna. Monipuolinen tekniikan hyödyntäminen koko koulun yhteisissä projekteissa edistää oppilaiden TVT-taitojen kehittymistä osana normaalia oppimista. Samalla TVT-välineet tulevat luontevaksi osaksi koulutyötä.