×

Tämä on käyttäjän Elina Kuokkanen suunnitelma. Osa kurssia IT-oppilasagentit - alakoulu.

Perusasiat + AV-laitteet

Opiskelijan ohje

Perusasiat

 1. Laitteistojen käyttöoikeus, lupa- ja vastuupaperi kotiin allekirjoitettavaksi, jos haluaa viedä kotiin / käyttää ilman valvontaa
 2. Palveluvelvoitteet = mitä agenttien tulee tehdä
 3. Mahdolliset IT-agenttien päivystysajat?

AV-laitteiden perusasiat

 1. Tulostaminen
  1. Tulostimen käyttö, tulostusjono
   - ATK-luokan tulostimen käyttö, yksinkertaiset korjaustoimet
   - Opettajahuoneen turvatulostimen käyttö opettajan luvalla, AD-login -kirjautuminen
 2. Äänet + kuva näytöllä
  1. Toiston ja tallennuksen äänilähteen valinta tietokoneella
  2. Näytön kuvan resoluution valinta
 3. Datarprojektorin perussäädöt
  - Dataprojektorin kuvan ja äänen säätäminen:
     * Tarkennus, zoomaus, Freeze, mute, volume, keystone
  - Erilaiset liitännät (HDMI, RGB-kaapeli, äänen sisään- ja ulostulot)
 4. Tyypillisimmät vikatilanteet projektorissa
  1. Tietokoneesta ei lähde kuvaa, WIN+P näppäin
   1. Sama näyttö
   2. Laajennettu näyttö
  2. Kuva vain projektorissa, näytöllä ei kuvaa ollenkaan, huom. osassa koneista valinnat ovat väärinpäin.
   1. Jos kone on käynnissä ja kuvaa ei näy, käynnistä projektori ja tarkasta, näkyykö kuva siellä.
  3. Näytön resoluutio liian iso
   - Yleisin projektorin kanssa toimiva resoluutio on 1280*800
  4. Liittimien tarkistus tai tykin lähteen tarkistaminen
   1. HDMI tai VGA
   2. Kaukosäätimessä Source-nappi
 5. Erilaiset dokumenttikameraratkaisut
  1. Virallinen dokumenttikamera ja sen liitännät sekä perussäädöt
  2. Omatekoiset dokumenttikamerat
   1. Asenna koneelle Applied Vision -ohjelmiston asennus ohjelmat.rusko.fi / asenna ohjelmia -pikakuvake työpöydällä
   2. Tarkista, että kamera on USB johdolla kiinni
   3. Käynistä Applied Vision ja valitse käytettävä kamera
 6. Kuvan jakaminen iPadista AppleTV:seen. AppleTV tai ohjelmistollinen. Ohjelmistollisessa
  1. Asenna koneelle ohjelmat.rusko.fi osoitteesta ohjelma Airserver
  2. Asenna padille RuskoAppseista (pikakuvake työyöydällä) Airserver apps
  3. Opettaja käynnistää Airserverin omalta koneelta, ota näkyviin QR koodi
  4. Oppilas skannaa QR koodin Airserver appilla
  5. Näiden jälkeen normaali Airplay-toiminto

Kurssin tavoitteet

IT-oppilasagenttien toiminta ja tavoitteet

Jokaisesta koulusta valitaan lukuvuosittain 10 - 20 IT-oppilasagenttia, jotka toimivat luokan IT-asiantuntijoina arjessa. Oppilasagentteja koulutetaan tehtävään vuosittain. IT-oppilasagentit toimivat tekniikan asiantuntijoina uuden opetussuunnitelman mukaisissa monialaisissa oppikokonaisuuksissa ja teemapäivissä. Koulujen TVT-vastaavat kokoontuvat 2-3 kertaa vuodessa suunnittelemaan IT-oppilasagenttien koulutussisältöä ja he kouluttavat oman koulun IT-oppilasagentit.
 
IT-oppilasagettien avulla voidaan toteuttaa entistä monipuolisempia oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia, joissa hyödynnetään tekniikkaa apuna. Monipuolinen tekniikan hyödyntäminen koko koulun yhteisissä projekteissa edistää oppilaiden TVT-taitojen kehittymistä osana normaalia oppimista. Samalla TVT-välineet tulevat luontevaksi osaksi koulutyötä.