×

Tämä on käyttäjän Annariina Hongisto suunnitelma. Osa kurssia LUKU8: Suorakulmainen kolmio.

Pythagoraan lause (kateetti)

Opiskelijan ohje

 

 • Tutustu
  • kirjan esimerkkeihin sivuilla 185-186
  • JA/TAI katso Videot: 

https://haluoppia.fi/kuutio8/8-kurssi6/296-5-pythagoraan-lause

 • Kirjoita geometrian teoriavihkoon alla olevat muistiinpanot:

 

 

 

 • Tee
  • vanhan monisteen toinen puoli
  • kateettimoniste.

 

2. tunti

 

 • Tee
  • monisteet loppuun
  • s.187-188
   • perustehtävät 865-872
   • haastavammat tehtävät 873-877, 881 ja 882 

 

 

3. tunti

 • PELAA Kahoot    (MUISTA PELATA OMALLA NIMELLÄSI)
 • Harjoitellaan hypotenuusan ja kateetin ratkaisemista Pythagoraan lauseen avulla.
  • Tee tehtävävihosta
   • JOKO s. 122-123 perustehtävät
   • TAI s. 124 haastavammat tehtävät
  • TAI Villetehtäviä

 

 

Kotitehtävät

15.4.2021

8C ja 8D: kateettimoniste 43 loppuun

 

16.4.2021

8C ja 8D: moniste Taitotesti

 

19.4.2021

8C ja 8D: s. 188 tehtävät 880 ja 882

 

Kurssin tavoitteet

Yksiköt:

 • pituus
 • pinta-ala

Yhdenmuotoisuus:

 • yhdenmuotoisuus
 • mittakaava

Oppilas 

 • ymmärtää käsitteet 
 • osaa soveltaa mittakaavaa arkielämän laskuissa

Monikulmioiden pinta-ala ja piiri

 • Suunnikas
 • kolmio
 • puolisuunnikas
 • ympyrä
 • sektori

Oppilas 

 • osaa soveltaa tasokuvioiden pinta-alan laskutapoja

Monikulmioiden symmetria

 • suoran suhteen
 • pisteen suhteen
 • siirto
 • kierto

 

Pythagoraan lause

 • toisen asteen yhtälö 
 • Pythagoraan lause

Oppilas 

 • osaa ratkaista vaillinaisen toisen asteen yhtä- lön -
 • osaa käyttää Pythagoraan lausetta suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemisessa -
 • ihminen ja teknologia: tietokoneavusteisten ohjelmien käyttö

Oppilas 

 • osaa laskea ympyrän pinta-alan ja kehän pituuden 
 • osaa laskea päätellen sektorin pinta-alan ja kaaren pituuden 
 • osaa käyttää sovellustehtävissä ympyrän pinta-alan ja kehän pituuden laskutapoja