×

Kaaviot Excelissä

Kaavion peruskäyttö

Kuvaus   Kaavioiden perusasiat ja malliesimerkki

Katso videot

Kaavioiden tekemisen perusasit + malliesimerkki

Kaavion rakenteen muokkaus: Kaaviolaji, lähdetiedot, sarakkeiden ja rivien vaihtaminen

Kaavioiden valmiit tyylit, uuden kaavion teko siten, että tiedot eivät ole peräkkäin

Harjoitukset

  1. Avaa Kaavio-Harjoitus1. Tallenna tiedosto itsellesi ja tee seuraavat
  2. Tee seuraavat erilliset peruskaaviot
   1. Pylväs
   2. Ympyrä
   3. Viiva
   4. palkki
  3. Vaihda vähintään 2 kaavion kaaviolajeista
  4. Vaihda vähintää 2 kaavion saraketta ja riviä.  

 

 

Kaavion muotoilu - Osa1

Kuvaus   Opit muotelmaan kaavioista erilaisia

Katso videot

Kaavioiden otsikot

Kaavion selite

Akseleiden otsikoiden muokkaus

 

Akseleiden muokkaus

Pääviivojen ja apuviivojen eli ruudukon muokkaus

Harjoitukset

 1. Avaa taulukko Kaavio-H1.xlsx. Huomaa, että ko tiedostossa on useampi laskentataulukko.
 2. Tallenna tiedosto itsellesi.
 3. Tee edelliseen Excelin tiedostoon seuraavat taulukot Excel-kaaviot-H1.docx

 

Kaavion muotoilu - Osa2

Kuvaus   Opit muotelmaan kaavioista erilaisia

Katso videot

Kaavion alueen muotoilu- taustakuva / väri / reunaviiva

Piirtoalueen muokkaus

Palkkien / sarjan muotoilu

Ruudukon asetukset

Arvopisteiden otsikot

 

Arvotaulukko

Akseleiden muokkaus, akseleiden arvot

Selitteen muokkaus

 

Harjoitukset

 1. Avaa taulukko Kaavio-H2.xlsx. Huomaa, että ko. tiedostossa on useampi laskentataulukko.
 2. Tallenna tiedosto itsellesi.
 3. Tee edelliseen Excelin tiedostoon seuraavat taulukot Excel-kaaviot-H2.docx

 

 

Kaavion erikoistapaukset

Kuvaus   Muutama erikoistapaus kaavioista

Katso videot

Ympyrän erikoisuudet,  osa1

Ympyrän erikoisuudet, osa2

Kaavion liittäminen muihin Ofice-ohjelmiin, esim wordiin

Tietojen valitseminen, jos tiedot eivät ole vierekkäin tai peräkkäin

Harjoitukset

 1. Avaa taulukko Kaavio-H3.xlsx. Huomaa, että ko tiedostossa on useampi laskentataulukko.
 2. Tallenna tiedosto itsellesi.
 3. Tee edelliseen excelin tiedostoon omat kaaviot, käytä osaamista ja luovuutta.

 

Opettajien osaamismerkit (Vakka-Suomi)