×

Tämä on käyttäjän Marianne Heinolainen suunnitelma. Osa kurssia Opettajien TVT-taidot: Opetuksen työkaluja.ViLLEn keskeiset ominaisuudet rakentuvat hyvin pitkälti tehtävien ympärille, joita mahdollisuuksien mukaan pyritään arvioimaan automattisesti sekä tarjoamaan niistä opiskelijalle välitön palaute. Samoja tehtäviä voi käyttää niin oppitunneilla, kuin tenteissäkin, mutta jälkimmäisissä tehtävistä otetaan oletuksena palaute pois näkyvistä.

Tehtävien lisäksi ViLLEllä voidaan mm. seurata automaattisesti opiskelijoiden läsnäoloja, laskuharjoituksia ja vastaanottaa ViLLEn ulkopuolisia tehtäviä. Moniin opettajan arviomiin tehtäviin (esim. esseet tai harjoitustyöt) voidaan myös liittää ViLLEn anonymisoitu vertaisarviointi, jolla myös opiskelijat pääsevät osallistumaan arviointiprosessiin opettajan luoman arviointikriteeristön pohjalta. ViLLEn avulla opettaja näkee mm. oppilaan edistymistä sekä oppimisen solmukohtia.

Ohjeita Villen käyttöön 

Opintopolun perustaminen

Oppilaiden lisääminen Opintopolkuun

Tilastojen tulkinta

Kotitehtävänäkymän tulkinta

Tenttikierroksen luonti

Sanakokeen luonti


Opettajien osaamismerkit (Vakka-Suomi)