×

Monialainen projekti yhdessä

Yhteinen monialainen kokonaisuus, MOK, voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttäen yhteisenä suunnittelutyökaluna Opentuntia ja oppilaiden projektit koostetaan yhteiselle sähköiselle alustalle.

Alla olevilla työkaluilla yhteistyö onnistuu helposti opettajien ja heidän oppilaidensa yhteisprojektina. MOK voi olla pieni kahden opettajan yhteinen projekti, joka tehdään normaalin lukujärjestyksen sisällä sotkematta muiden opettajien tai oppilaiden aiaktauluja. Tai se voi olla vaikka koko kunnan opettajien kesken tehtävä laajamittainen teema.

Oppilaat voivat käyttää mitä tahansa välineitä MOKin tuottamiseen. Ei kannata sulkea pois kynää ja paperiakaan. Myös sähköisten välineiden kirjo on laaja projektista riippuen. Alla on esimerkki välineestä, jos halutaan tehdä laajamittainen projekti, jossa oppilaat tuottavat yhteen paikkaan kaiken sisällön. Pienempiin töihin riittää hyvin Word/Docs tai PowerPoint/Slides ja palautukseen esim Google Classroon tai O365 Teams.

Opettajien yhteissuunnittelu

 • Yksi opettajista luo Opentuntiin kurssin (tai suunnitelman projektia varten).
 • Muut opettajat pyytävät muokkausoikeutta kurssiin, jotta yhteinen suunnittelu onnistuu.
 • Jokainen opettaja lisää oman osuutensa Opentunnin kurssiin
 • Opentuntiin kirjoitetaan oppilaille oppilasohjeet työskentelyä varten. Opettajille kirjoitetaan tarvittaessa opettajaohjeet tulevia vuosia varten.
 • Ohjeet oppilaille voidaan jakaa mm. seuraavasti
  • Opentunnin lukujärjestyksen kautta
  • Jakamalla oppilaille linkki Wilmaviestillä
  • Hyödyntämällä Opentunnin QR-koodia

Oppilaiden toteutus sähköisesti

Esimerkkinä Google Sites

 1. Sivustojen luontiin on 2 vaihtoehtoa
  1. Jos kaikki oppilaat tekevät yhteiseen sivustoon kaiken sisällön, kannattaa yhden opettajan luoda uusi TeamDrive ja jakaa se muille
  2. Jos oppilaat tekevät esim pareittain tai pienissä ryhmissä erillisen työn, sivusto voidaan muodostaa oppilaiden omiin Driveihin
 2. TeamDrive
  1. Opettaja luo temaDriven ja jakaa sen projektissa mukana oleville oppilaille ja opettajille.
  2. Oppilaat lisäävät TeamDriveen mieluiten Googlen työkaluilla tehtyjä dokumentteja (Docs, Slides, Sheets)
  3. Oppilaat lisäävät tarvittavat kuvat ja muut dokumentit TeamDriveen
 3. Lopuksi luodaan yksi sivusto, johon luotuja dokumentteja vidaan sijoittaa
 4. Sivustot jukaistaan ja ne voidaan käydä yhdessä läpi.

Esimerkkinä Teams

 1. Opettaja luo Teamsin ja lisää siihen oppilaat. Huom alakoulun opettajalle saattaa riittää, etät luo yhden Teamsin, jossa on luokan kaikki muutkin projektikansiot.
 2. Opettaja lisää muut opettajat samaan Teamsiin opettajiksi
 3. Luodaan tiedostoihi  tarvittava kansio rakenne.
 4. Oppilaat lisäävät mieluiten office työkaluilla tehtyjä dokumentteja (esim. Word, Powerpoint, Excel)
 5. Oppilaat lisäävät tarvittavat kuvat ja muut dokumentit Teamsiin
 6. Lopuksi voidaa työstää tarvittaessa yhteinen Onenote-dokumentti, johon upotetaan tai linkitetään edellä mainittuja dokumentteja. Onenotessa kannattaa myös hyödytää piirto, äänen tallennus ja videointi työkaluja

Teknisiä ohjeita

Opettajien osaamismerkit (Vakka-Suomi)